Biyoloji 3 Ders notlarım

Biyoloji dersi hakkında sorularınızı, cevaplarınızı, bildiklerinizi paylaşabilirsiniz...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
emrah42
Onursal Üye
Mesajlar: 498
Kayıt: 26 May 2012, 19:25

Biyoloji 3 Ders notlarım

Mesaj gönderen emrah42 » 24 Nis 2013, 23:42

Bilim adamının özellikleri


• Yeniliklere açık ve aydın olma
• Akılcı ve gerçekçi olma
• Dikkatli ve gözlemci olma

2013 ocak sınavında çıktı.

Nicel gözleme örnek: Odanın genişliği üç metredir.

2013 ocak sınavında çıktı.

Üreticiler: Canlı (biyotik) etmenlerdendir.

2013 ocak sınavında çıktı.

Tüketiciler:[/b] Canlı (biyotik) etmenlerdendir.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Eğrelti otu: Ototrof beslenen bir canlıdır.

2013 ocak sınavında çıktı.

Habitat: Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yere denir.

2012 mayıs 2013 ocak sınavında çıktı.

Komünite: Belirli bir alanda yaşayan farklı popülasyonların hepsine birden denir.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Gölbaşı’nda ki canlılar: Komiteye örnektir.

2013 ocak sınavında çıktı.

Üçüncül tüketiciler: Besin piramidinin son basamağında bulunur.

2013 ocak sınavında çıktı.

Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler

• Sanayi tesisleri yerleşim yerlerinden uzaklara kurulmalı
• Kara yolu taşımacılığı yerine demir yolu ve deniz yolu taşımacılığına ağırlık verilmeli
• Yeşil alanlar artırılı, orman yangınları önlenmeli

2013 ocak sınavında çıktı.

Kommensalizm: Bir yaşama birliğindeki canlılardan biri bu birlikten faydalanırken, diğeri ne fayda ne de zarar görmektedir.Bu tip yaşama birliğine denir.

2011 temmuz 2012 temmuz 2013 ocak sınavında çıktı.

Parazit yaşam: Bir arada yaşayan canlılardan bir tanesi yarar görürken diğerinin gördüğü zarar simbiyotik ilişki tipi buna parazit yaşam diyoruz.

2012 ocak sınavında çıktı.

Mutualizm: Likenlerde mutualizm ortak yaşam görünür.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Abiyotik cansız etmenler: Su, Işık, Mineral

2012 ocak sınavında çıktı.

Ses, ışık, karbondioksit: Canlıların davranışını etkiler.

2013 ocak sınavında çıktı.

Etoloji: İnsan ve hayvanlarda davranışların mekanizmasını ve gelişimini inceleyen bilim.

2013 ocak sınavında çıktı.

Bilim: [/b]Tarafsız deney ve gözlemlerle elde edilen düzenli bilgi birikimidir.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Bilim adamında bulunması gereken özellikler

• Meraklı ve iyi bir gözlemci olma
• Akılcı ve gerçekçi davranma
• Yaptığı çalışmalarda dikkatli, kararlı ve şüpheci olma

2012 temmuz sınavında çıktı.

Yöntem Basamakları: Problemi bulmak, Hipotez kurmak, Hipotezle ilgili tahminlerde bulunmak, kontrollü deney yapmak, Bulguları değerlendirerek sonuç çıkarmak

2012 temmuz sınavında çıktı.

Problemi belirler: Bilim adamı bilimsel çalışmaya başlarken ilk olarak problemi belirler.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Veri: Belirli bir problemle ilgili gerçektir.

2012 ocak sınavında çıktı.

Hipotez: Bir problem için önerilen geçici çözüm

2013 ocak sınavında çıktı.

Kanun: Herkes tarafından aynı koşullarla tekrarlandığında aynı sonuçlar alındığı ve tüm dünyada kabul edilen bilimsel kurallara denir.

2011 mayıs 2012 temmuz sınavında çıktı.

Vital inceleme: Herhangi bir canlının doğrudan sıvı bir ortam içinde mikroskopla incelenmesi

2011 temmuz 2012 ocak,temmuz sınavında çıktı.

Fiksasyon: [/b]Canlı hücrenin yapısının değişmemesi veya bozulmaması için aniden öldürülmesi işlemine denir.

2011 mayıs 2012 mayıs sınavında çıktı.

Bitkiler: Çevrenin canlı (biyotik) faktörlerindendir.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Mineraller: İnorganik besin guruplarındandır.

2011 mayıs 2013 ocak sınavında çıktı.

Mineral: Ototrof canlılar tarafından organik besin üretiminde kullanılan maddelerdendir.

2013 ocak sınavında çıktı.

Ototrof: İneorganik maddeleri kullanarak organik yapan madde yapan canlı grupta yer alır.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Heterotrof: Cansız maddelerin çok uzun bir kimyasal evrim geçirerek canlıyı oluşturduğu görüşünü kabul eder.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Bitki: Besin zincirinde üreticiler içinde yer alır.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Popülasyon : Belirli bir bölgede bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa denir.

2012 ocak sınavında çıktı.

Popülasyon yoğunluğu: Popülasyonda birim alana düşen canlı sayısına denir.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Sükselasyon: Bir komitede olumsuz şartlar sonucu baskın türün yerine başka bir türün baskın durumuna geçmesine denir.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Ötrifikasyon: Su kirlenmesinde, kirlenmeden dolayı ortamda aşırı bitki üremesine denir.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Toprak kirliliğine neden olan etmenler

• Plansız kentleşme
• Evsel, sanayi ve hastane atıkları
• Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları

2012 temmuz sınavında çıktı.

Köklerin suya yönelmesi: Bitkilerde hidrotropizma hareketlerindendir.
2013 ocak sınavında çıktı.

Hidrotropizma: Bitki köklerinin suya yönelme hareketi.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Kemotropizma : Bitki köklerinin suda çözülmüş olan kimyasal maddelere yönelmesine denir.

2011 temmuz 2012 temmuz sınavında çıktı.

Biyogenez: Canlıların, kendilerine benzer canlılardan üreme yolu ile oluşturduğu savunan görüştür.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Lamarck: Evrimle ilgili olarak, kullanılan organın geliştiği , kullanılmayanların ise zamanla zayıfladığını ve köreldiğini söyleyen bilim adamı

2012 temmuz sınavında çıktı.

Carolus Linnaeus: İlk bilimsel sınıflandırmayı yapmıştır.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Aristo: Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşlerden “Kendiliğinden oluş (Abiyogenez)” görüşünü, ortaya atan bilim adamı.

2013 ocak sınavında çıktı.

Aristo: Canlılarla ilgili ilk sınıflandırmayı yapmıştır.

2012 ocak sınavında çıktı.

Wilmut: Bir koyundan alınan vücut hücresinin çekirdeğini, başka bir koyuna ait çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine aktaran ve diğer koyunun genetik ikizini elde eden bilim adamı

2011 mayıs sınavında çıktı.

Pasteur: Kuduz aşısını bulan bilim adamı

2012 mayıs sınavında çıktı.

Modifikasyon: Çevrenin etkisi ile vücut hücrelerinde görülen ve kalıtsal olmayan değişikliklere denir.

Mutasyon: Canlılarda genetik materyali olan DNA’ da meydana gelen değişikliklere denir.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Taksonomi: Canlıların benzerliklerini ve akrabalık derecelerini inceler.

2011 temmuz 2013 ocak sınavında çıktı.

Fizyoloji: Canlılarda doku ve organların çalışmasını, işleyişini görevlerini inceler.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Morfoloji: Canlıların dış görünüşlerini, inceleyen, biyolojinin alt bilim dalı.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Sitoloji: Hücrenin yapı, görev ve çoğalma ile ilgili özelliklerini inceler

2012 ocak sınavında çıktı.

Ekoloji: Biyolojinin alt bilim dalı, canlıların çevreleri ve birbirleriyle ilişkilerini inceler

2012 mayıs sınavında çıktı.

Biyolojinin uygulama alanları: Ekoloji, Biyomekanik, Biyoteknoloji, Su ürünleri

2012 ocak, mayıs sınavında çıktı.

Laboratuvarda uyulması gereken kurallar.

• Çalışılacak masanın üzerinde aletler temiz olmalı
• Yapılacak çalışmalar hakkında önceden bilgi edinmek
• Deneyden elde edilen veriler uygulama basamaklarına göre not edilmeli
• Asit – baz gibi tehlikeli maddelerle çalışırken dikkatli olmak
• Laboratuara girildiğinde eller yıkanarak çalışmaya başlanmalı

2011 mayıs, temmuz 2012 mayıs sınavında çıktı.

Üreticiler, Ayrıştırıcılar: Biyolojinin canlı etmenler içinde incelenir.

2012 ocak, mayıs sınavında çıktı.

Algler: Ototrof canlılardır.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Tuz: İnorganik besin grubundandır.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Vitamin: Organik besin gruplarındandır.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Yağ: Organik besin grubundandır.

2012 ocak sınavında çıktı.

Kartal: Sadece et ile beslenir

2012 mayıs sınavında çıktı.

Tavşan: Bir grup lideri yoktur.

2013 ocak sınavında çıktı.

Domuz: Omnivor canlılardandır.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Ayı: Omnivor canlılardandır.

2012 ocak sınavında çıktı.

Koyun: Herbivor canlılardandır.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Ot – Tavşan – Yılan – Kartal: Besin zincirine örnektir.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Atmosferde karbondioksit’in kaynağı

• Atık ve ölülerdeki bozulma
• Fosil yakıtların kullanılması
• Solunum

2012 mayıs sınavında çıktı.

Dışkının sulara karışması ile oluşacak hastalıklar: Sarılık, Kolera, Tifo

2012 mayıs sınavında çıktı

Çevre sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmasının nedenleri

• Hızlı sanayileşme
• Çarpık kentleşme
• Doğal kaynakları bilinçsizce kullanma

2012 mayıs sınavında çıktı.

Fotonasti’ye örnek : Akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin akşam açıp gündüz ışıkta kapanması sonucu oluşan bir hareket çeşididir.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Oksijen: Besin maddelerini yakarak enerji etmek için oksijen gereklidir.

2012 ocak sınavında çıktı.

Evrimi desteklemekte

• Fosillerden sağlanan kanıtlar
• Morfolojiden elde edilen kanıtlar
• Evcilleştirmeden elde edilen kanıtlar
• Genetik ve sitolojiden elde edilen kanıtlar.

2012 ocak sınavında çıktı.

İyi bir hipotezde bulunanlar

• Yeni tahminler yapılmasına olanak sağlamak
• Gerçeklerin bulunmasına olanak sağlamak
• Eldeki verilere ters düşmemek

2011 temmuz sınavında çıktı.

Psikoji: Biyoloji ile karşılıklı etkileşimi vardır.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Işık, yağış, sıcaklık, hava hareketleri: Bir bölgede iklim özelliklerinin belirlenmesinde etkilidir.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Toprak kirliliğinin etmenleri

• Plansız kentleşme
• Evsel ve hastane atıkları
• Radyoaktif atıklar
• Gübrelemedeki yanlış uygulama.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Toprağın yapısı, pH’ sı, içerdiği mineral toprağın özelliği: Bir bölgedeki bitki ve hayvan çeşitliliğini belirler.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Hem ototrof hem de heterotrof beslenen bitkilerin yaşadığı toprak [b]Azot
bakımından fakirdir.

2011 mayıs sınavında çıktı

Azotun toprağa bağlanmasında etki

• Şimşek ve yıldırım gibi hava olaylarının olması
• Baklagillerin kökünde yaşayan bakterilerin azot gazını almaları
• Ölü bitki ve hayvanların yapıları ayrıştırıcılar tarafından parçalanması

2011 temmuz sınavında çıktı.

İnsanlarda biyolojik saate bağlı olarak değişkenler: Hormon sağlısının miktarı, Vücut sıcaklığı, Nabız sayısı

2011 temmuz sınavında çıktı.

Işık etkili olduğu yerler

• Bazı hayvanların üreme faaliyetlerinde
• Göç olaylarında
• Deride pigment üretiminde

2011 mayıs sınavında çıktı.

Fosfor döngüsü

• Bitki ve hayvan atıklarının ayrıştırıcılar tarafından parçalanması ile inorganik fosfat oluşur.
• Fosforlu kayaçların aşınması ile fosfor sulara geçer.
• Fosfor, atmosferde bulunmaz.

2011 mayıs sınavında çıktı.
En son emrah42 tarafından 12 May 2013, 12:47 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.


Bu forumdaki Eski arkadaşları özledim. Face de behchat chatin diye aramanın yeterli.
berfucemed
Acemi
Mesajlar: 46
Kayıt: 27 Eyl 2011, 08:46

Re: Biyoloji 3 Ders notlarım

Mesaj gönderen berfucemed » 30 Nis 2013, 05:28

faydalı paylaşımınız için teşkkürler
ey ızdırap anladımki her şey seninle
sen Hakka giden yollarda vuslata vesile
Kullanıcı avatarı
serena
Uzman Doktor
Mesajlar: 661
Kayıt: 29 Şub 2012, 15:00

Re: Biyoloji 3 Ders notlarım

Mesaj gönderen serena » 21 Ağu 2013, 20:18

teşekkürler
Umutsuzluga kapılmak mutsuzluğa kapı aralar içinde besledigin umut seni hayata bağlar
gerten
Mesajlar: 1
Kayıt: 06 May 2016, 18:20

Re: Biyoloji 3 Ders notlarım

Mesaj gönderen gerten » 07 May 2016, 14:15

bu notlar 2016 sınavlarında da yardımcı olurmu acaba
Kullanıcı avatarı
Dersatatürk
Uzman Doktor
Mesajlar: 606
Kayıt: 07 Oca 2014, 23:42
Konum: Mezun

Re: Biyoloji 3 Ders notlarım

Mesaj gönderen Dersatatürk » 08 May 2016, 14:44

gerten yazdı:bu notlar 2016 sınavlarında da yardımcı olurmu acaba
Biyoloji kitapları değişmedi olur tabi ki. Sormak yerine keşke açık kitap ile notları karşılaştırsanız.
Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir. #Deizm

Resim

Okulun vereceği ilim ve irfan sayesindedir ki Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir ve Edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Mustafa Kemal ATATÜRK
elayalciin
Mesajlar: 1
Kayıt: 03 Oca 2017, 18:45

Re: Biyoloji 3 Ders notlarım

Mesaj gönderen elayalciin » 03 Oca 2017, 18:51

Notlarınızdan çok yararlandım öncelikle teşekkür ederim. Yalnız 7 Ocak 2017 yılında gireceğimiz sınava göre, Biyoloji 3 konuları değişti ve 10.sınıf ilk ünite konuları oldu.Bu konu hakkında yardım edebilir misiniz acaba sınava kadar yeni notların güncellenmesi mümkün mü?
zekeriyakarahan
Doktor
Mesajlar: 257
Kayıt: 01 Oca 2017, 16:39
Konum: Sivas-Kütahya/Tavşanlı-İstanbul-Ankara
İletişim:

Re: Biyoloji 3 Ders notlarım

Mesaj gönderen zekeriyakarahan » 03 Oca 2017, 19:04

elayalciin yazdı:Notlarınızdan çok yararlandım öncelikle teşekkür ederim. Yalnız 7 Ocak 2017 yılında gireceğimiz sınava göre, Biyoloji 3 konuları değişti ve 10.sınıf ilk ünite konuları oldu.Bu konu hakkında yardım edebilir misiniz acaba sınava kadar yeni notların güncellenmesi mümkün mü?

aradan 3 yıl geçmiş herneyse konumuz bu değil eğerki üniversite düşünmüyorsan özetler ile takıl idare eder seni en azından 9 soru yaparsın yok ben üniversite düşünüyorum diyorsan.

Biyoloji 10.sınıf (aöl biyoloji 3) Bu Kanalı Seviyorum Buradan ders dinleyebilir not alabilirsin gayet de başarılı bir anlatım dili var.
Resim Ulû Sultân Abd-ül Hamid Han - Gazi "Tarih değil,hatalar tekerrür ediyor."
onurakbas
Mesajlar: 1
Kayıt: 08 Şub 2017, 06:16

Re: Biyoloji 3 Ders notlarım

Mesaj gönderen onurakbas » 08 Şub 2017, 06:22

Bana 12. sınıfın biyoloji kitabını vermişler (seçtiğim ders biyoloji 3) kitabın içindeki üniteler,
-Genden proteine
-Bitki biyolojisi
-Komünite ve popülasyon ekolojisi
-Hayatın başlangıcı ve evrim.. Bu kitap doğru mudur yardımcı olabilir misiniz.
Kullanıcı avatarı
foundreform
Doçent
Mesajlar: 1132
Kayıt: 04 Oca 2015, 22:01
Konum: Sivas
İletişim:

Re: Biyoloji 3 Ders notlarım

Mesaj gönderen foundreform » 08 Şub 2017, 23:48

onurakbas yazdı:Bana 12. sınıfın biyoloji kitabını vermişler (seçtiğim ders biyoloji 3) kitabın içindeki üniteler,
-Genden proteine
-Bitki biyolojisi
-Komünite ve popülasyon ekolojisi
-Hayatın başlangıcı ve evrim.. Bu kitap doğru mudur yardımcı olabilir misiniz.
Bu linkten aldığınız ders kitabının güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz: http://aok.meb.gov.tr/test/dk/
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - 4 YILLIK / ALAN YOK
TOPLAM KREDİ : 204 / MEZUN
MEZUNİYET TARİHİ : 10/08/2015
------
ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (LİSANS)
DİPLOMA NOTU : 3,19 TOPLAM KREDİ : 288 / MEZUN
MEZUNİYET TARİHİ : 10/09/2020
Cevapla

“Biyoloji” sayfasına dön