Biyoloji 4 Ders notlarım

Biyoloji dersi hakkında sorularınızı, cevaplarınızı, bildiklerinizi paylaşabilirsiniz...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
emrah42
Onursal Üye
Mesajlar: 498
Kayıt: 26 May 2012, 19:25

Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen emrah42 » 21 Haz 2013, 23:46

ÜNİTE I ÜREME

I.EŞEYSİZ ÜREME

Eşeysiz üreme: Bölünme olgunluğuna erişen bir canlının eşey hücresi oluşturmadan kendine benzer yavrular meydana getirmesine denir.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Eşeysiz üremenin özellikleri:

• Yavru hücre ile ata hücrenin genetik yapısının aynı olması.
• Dişi ve Erkek gametler olmadan bireyin tek başına üremeyi gerçekleştirmesi

2008 mayıs, agustos 2009 mayıs, ağustos 2013 mayıs sınavında çıktı.

A.BÖLÜNME

Bölünme: Öglena eşeysiz üreme şekillerinde görülür.
2008 mayıs sınavında çıktı.
Öglena: Boyuna bölünerek çoğalır.
2009 ağustos sınavında çıktı.

B.TOMURCUKLANMA

Tomurcuklanma: Bölünme olgunluğuna erişmiş ata hücrede oluşan çıkıntının bölünerek gelişmesi, bazen de ayrılarak gelişmesi şeklinde gerçekleşen üreme.

2010 ocak sınavında çıktı.

Tomurcukların üreme özellikleri

• Oluşan hücre, atasının özelliklerini taşır.
• Canlı, başka canlıya gerek duymadan üremesi gerçekleşir
• Yeni hücre, ata hücreden bir çıkıntı şeklinde oluşur.
• Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır.
• Bira mayası ve hidralarda görünür
• Oluşan hücre ana canlıya bağlı kalabileceği gibi bağımsızda yaşayabilir.
• Yavru canlılar ana canlı ile koloni oluşturabilir

2009 ağustos 2010 ağustos 2011 ocak 2012 ocak sınavında çıktı.

Bira mayası: Tomurcuklanma ile çoğalır.

2013 ocak sınavında çıktı.

Hidra: Tomurcuklanma ile çoğalır.

2009 ocak 2010 ağustos sınavında çıkıt.

C.SPORLAMA

Mantar: Sporlanarak üreme görülür

2011 ocak, mayıs 2013 ocak, mayıs sınavında çıktı.

Eğrelti otu: Sporlanma ile çoğalabilir.

2009 mayıs sınavında çıktı.

D.VEJETATİF ÜREME

Vejetatif üreme: Ana bitkinin gövde, dal yaprak gibi organlarının döllenme olmaksızın gelişerek yeni bitki oluşturmasına denir.

2010 ağustos 2011 temmuz 2013 mayıs sınavında çıktı

Vejetatif üreme: Tohum üretme yeteneğini kaybetmiş yüksek yapılı bitkilerde gözlenen eşeysiz üreme şekline denir.

2009 ocak, ağustos sınavında çıktı.

Söğüt ağacı: Vejetatif üreme görülür.

2008 ağustos 2012 temmuz sınavında çıktı.

II.EŞEYLİ ÜREME

Eşeyli üremenin eşeysiz üremeye göre üstünlüğünün sebebi; İki ataya ait özelliklerin birleşmesidir.

2012 ocak sınavında çıktı.

Eşeyli üreme: Mayoz bölünme, döllenme, gamet oluşumunda görülür

2011 ocak sınavında çıktı.

Gametler

• Üreme organlarında oluşur.
• Vücut hücrelerinin yarısı kadar kromozom taşır.
• Mayoz bölünme sonucu oluşurlar.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Eşeyli üremenin özellikleri

• Mayoz bölünmenin görülmesi
• Mayoz bölünme sonucunda yumurta ve sperm adı verdiğimiz iki gametin oluşması
• Gametler oluşurken Krossing-over adı verdiğimiz parça değişiminin gerçekleşmesi ile canlılarda yeni gen kombinasyonlarının görülme olasılığının artması
• Yumurta ve spermin birleşmesi sonucu döllenmenin gerçekleşmesi

2011 temmuz sınavında çıktı.

Döllenme:

Döllenme, haploit yapıda olan bir yumurta ve bir spermin birlenmesine denir.
Dişi ve erkek gametlerin birleşmesine denir

2008 mayıs sınavında çıktı.

Döllenme

• Eşeyli üreyen canlılarda dişi canlı, sahip olduğu genleri yumurtası ile erkek canlı ise spermi ile bir sonraki kuşağa aktarabilir.
• Döllenme sonucu meydana gelen yavru hem anne hem de babaya ait genleri taşır.
• Çevreye daha uyumlu ve dayanıklı bireyler oluşur
• Bu olay eşeyli üremeyi eşeysiz üremeden üstün kılar

Döllenmiş yumurtanın etrafında döllenme zarının oluşmasının amacı: Başka spermlerin yumurtaya girmesini engellemek

2011 mayıs sınavında çıktı.

Mayoz bölünme, Döllenme Krossing-over : eşeyli üreme görülür.

2012 mayıs,temmuz sınavında çıktı.

Krossing – over görünmesinde etkiler

• Tür içinde genetik çeşitliliğin artmasında
• Çevre koşullarına daha dayanıklı bireylerin oluşturulmasında
• Bireyin yaşadığı çevreye uyumunun kolaylaşmasında
• Canlının yaşama ve üreme şansının artmasında

2010 ocak 2012 mayıs sınavında çıktı.

İzogami

• Şekil ve büyüklükleri aynı olan gametlerin birleşmesi sonucu görülen üreme şeklidir.
• ulotrix, chlamydomonas, spirogyra gibi (yeşil alglerde) görülür.


2008 mayıs 2010 mayıs 2011 mayıs sınavında çıktı.

Heterogami: Şekil, büyüklük ve yapı yönünden farklı gametlerin birleşmesi sonucu görülen üreme şeklidir.

Heterogami şekilleri: Anizogami, Oogami

2009 ocak sınavında çıktı.

Anizogami: Kara yosunu ve eğrelti otu gibi canlılarda görülen, dişi ve erkek gametlerin şekil ve yapı yönünden az farklılık gösterdiği üreme şekline denir.

2011 temmuz 2013 mayıs sınavında çıktı.

Oogami: İnsan gametlerine bakıldığında heterogami şekli görülür

2012 mayıs sınavında çıktı.

Oogami: Anizogaminin ileri hali olup, gametlerde farklılığın oldukça fazla olduğu üreme şekli

2009 ocak sınavında çıktı.

Konjugasyon:

• Bakterilerde görülen eşeyli üreme şekline denir.
• Yeni gen kombinasyonları oluşturur
• Antibiyotiklere karşı bakterilere direnç kazandırır

2009 mayıs 2011 temmuz sınavında çıktı.


Konjugasyon: Bakterilerin atibiyotiklere karşı direnç kazanılmasında gösterdiği üreme şekline denir.

2010 ağustos 2011 ocak 2012 mayıs sınavında çıktı.

Hermafroditizm: Basit yapılı bazı hayvanlarla, bitkilerin çoğunda görülen ve aynı bireyde, hem dişi hem de erkek üreme hücreleri üretilerek canlının kendi kendini döllemesi şeklinde üremeye denir.

2008 ağustos 2013 mayıs sınavında çıktı.

Hermafroditizm

Hayvanlar aleminde basitten karmaşığa doğru ilerleyen bir organizasyon sürecinde gittikçe azalır.
Ayrı eşeyliliğe göre ilkel sayılır.
Bu üreme şeklinde birey kendi kendini dölleyebilr.

2010 ocak sınavında çıktı.

Partenogenez:

Kraliçe arı, İşçi arı: Diploid (2n) yapıdadır

2008 mayıs sınavında çıktı.

Erkek arı: Haploit (n) kromozoma sahiptirler.

2013 ocak sınavında çıktı.

Erkek arı: Kraliçe arıda bulunan haploit kromozomlu yumurta hücresi mitoz bölünme ile gelişerek oluşur.

2012 ocak sınavında çıktı.

Meteganez: Plazmodyum insan kanında eşeysiz, anofel cinsi sivri sineğin dişisinin tükürük bezinde eşeyli ürer bu üreme şekline metagenez denir.

2010 ağustos sınavında çıktı.

Metagenez (Döl degişimi) : Eşeyli ve eşeysiz üremenin düzenli olarak birbirini takip etmesine denir.

2010 ocak sınavında çıktı

III. ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME

Bir çiçekte hem dişi hem erkek organ bulunuyorsa tam çiçek ( erselik ), dişi veya erkek organdan sadece biri bulunuyorsa eksik çiçek adını alır.

Erselik canlılar: Dişi ve erkek üreme hücrelerini üretebilen canlılar

2011 mayıs sınavında çıktı.

Çift çenekli bitkilerin özellikleri

• Yaprak damarlarının ağsı yapıda olması
• Kambiyum bulunması

2010 ocak sınavında çıktı.

Tek evcikli bitki: Bir ağacın farklı dallarında hem dişi hem erkek organ bulunuyorsa tek evcikli bitki adını alır.
Tek evcikli bitkiler: Çam, fındık, ceviz

İki evcikli bitki: Dişi ve erkek organlar farklı ağaçlarda bulunuyorsa iki evcikli bitki adını alır.
İki evcikli bitkiler: Söğüt, kavak

Kavak: İki evcikli bitkilerdendir.

2012 ocak, temmuz sınavında çıktı.

Kavak: Dişi ve erkek organları farklı ağaçta bulunur.

2009 mayıs sınavında çıktı.

Stamen: Çiçekli bitkilerde üreme organıdır.

Çiçekli bitkilerde stamenin kısımları: Anter, flament, Pistil

2010 mayıs 2011 mayıs sınavında çıktı.

Çiçekte sırayla polen oluşumu.

• Stamende iki tane çiçek tozu kesesinin bir araya gelerek anteri oluşturması
• Polen ana hücrenin mayoz bölünme geçirerek dört tane mikrosporu oluşturması
• Mikrosporların mitoz bölünme geçirerek dört tane poleni oluşturması

2010 ocak sınavında çıktı.

Anter: Polen ana hücreleri çiçeğin bu kısmında oluşur.

2011 ocak, temmuz sınavında çıktı.

TOZLAŞMA VE DÖLLENME

Tozlaşma: Çiçekli bitkilerin erkek organında bulunan polenlerin herhangi bir yolla dişicik tepesine konmasına denir.

2008 mayıs sınavında çıktı.

Çiçekte sırasıyla tozlaşma ve döllenme

• Polen tüpünün oluşması
• Vegatif çekirdeğin kaybolması
• Generatif çekirdekten sperm oluşması
• Zigot oluşması

2010 mayıs sınavında çıktı.

Tozlaşma öncesi tohum taslağında bulunanlar: Antipot çekirdek, Sinerjit çekirdek, Polar çekirdek
2011 temmuz sınavında çıktı.

Tohum taslağının oluşumu: Çiçekli bitkilerde üreme olayında, tozlaşmadan önce gerçekleşir.

2009 mayıs sınavında çıktı.

Tohum kabuğu: Embriyoyu olumsuz koşullardan korur.
Endosperm: Çimlenme gerçekleşene kadar embriyoyu besler.
Embriyo: Zigotun mitoz bölünme sonucu oluşur.

2008 mayıs sınavında çıktı.

Meyve: Tohum ve dişi organın gelişmesiyle meydana gelen yapıya denir.

Gerçek meyve: Dişi organdan (ovaryum) gelişen meyveye denir.

Basit gerçek meyve: Tek bir dişi organdan gelişen meyve

Basit gerçek meyveye Örnek: Kiraz, Erik Zeytin

Kiraz: Tek bir dişi organ (ovaryum) gelişen meyvedir.

2009 ocak sınavında çıktı.

Erik: Sadece dişi organda gelişen meyve.

2010 ağustos sınavında çıktı.

Bileşik gerçek meyve: Birden fazla dişi organda gelişen meyvedir.

Bileşik gerçek meyveye örnek: Ahududu, Böğürtlen

Böğürtlen: Bileşik gerçek meyveye örnektir.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Böğürtlen: Birden fazla dişi organdan (ovaryum) gelişen meyvedir.

2009 ağustos sınavında çıktı.

Yalancı meyve: Dişi organ (ovaryum) ve çiçek tablasının diğer kısımlarından gelişen meyveye denir.

Basit yalancı meyve: Tek bir dişi organ ve çiçek tablasından meydana gelen meyveye denir.

Basit yalancı meyveye örnek: Elma, Armut

Elma: Tek bir dişi organ ve çiçek tablasından gelişen meyvedir

2010 mayıs, ağustos sınavında çıktı.

Bileşik yalancı meyve: Birden fazla dişi organ ve çiçek tablasından gelişen meyveye denir.

2008 ağustos sınavında çıktı.

Bileşik yalancı meyveye örnek: Çilek

Çilek: Bileşik yalancı meyveye örnektir.

2012 ocak, temmuz sınavında çıktı.

Rüzgar,Hava,Su: Bitkilerde erkek organa ait polenlerin dişi organ tepeciğine ulaşmasının yollarındandır.

2013 mayıs sınavında çıktı.

IV.HAYVANLARDA DÖLLENME

Hayvanlar aleminde genellikle eşeyli üreme görülür

Gonat: Dişi üreme organı olan ovaryum ile erkek üreme organı olan testise denir.

Hayvanlarda Dış döllenme ve iç döllenme olmak üzere iki şekilde döllenme görülür

DIŞ DÖLLENME

Dış döllenme: Dış üreme sisteminin dışında gelişen döllenmeye denir.

İç döllenmede görülen özellikleri

• Döllenmenin dişi üreme sisteminde gerçekleşmesi
• Gametlerin olumsuz çevre şartlarından korunması
• Gametlerin az sayıda olması
• Döllenmenin gerçekleşmesi yardımcı eşey organlarının gelişmesi

23008 mayıs 2009 ocak 2012 mayıs sınavında çıktı.

İç döllenmeyi dış döllenmeden ayıran özellikler

Gametlerin dış ortam şartlarından korunmesı
Gametlerin az sayıda olması.

2009 ağustos sınavında çıktı.

İç ve dış döllenmenin ortak özelliği: Yumurta ve sperm hücrelerin üretilmesi

2008 ağustos sınavında çıktı.

Alabalık: Dış döllenme görülür.

2012 temmuz 2013 mayıs sınavında çıktı.

Alabalık

• Döllenme şansı fazladır.
• Gametleri az sayıdadır.
• Döllenme dişi üreme sisteminde gerçekleşir.

2010 ocak sınavında çıktı.

Alabalıklarda döllenme şansını artırmak için geliştirilen yöntemler

• Çok sayıda gamet oluşturulması
• Çok sayıda yumurta oluşturulması
• Döllenmenin özel üreme bölgelerinde gerçekleştirilmesi

2010 ocak 2012 ocak sınavında çıktı.

Köpek Balığı: İç döllenme görülür.

2009 ocak 2010 ağustos 2013 ocak sınavında çıktı.

V.İNSANLARDA ÜREME

İnsanda dişi üreme sistemleri: Rahim, Yumurtalık, Döllenme borusu

2012 mayıs sınavında çıktı.

Yumurtalık: Falikül kesesi dişi üreme sisteminin bu organında bulunur.

2011 mayıs sınavında çıktı.

İnsan üreme sisteminde yumurtalığın görevi: Olgunlaşan yumurtayı, fallop borularına atmak.

2009 ocak sınavına çıktı.

Rahim:

Dişi üreme kısımlarından dölütü beslemek ve korumakla görevlidir.
Gebelik sırasında dölütü besler ve korur

2009 ağustos 2010 mayıs 2012 ocak sınavında çıktı.

Yumurtalıkların görevi

• Falükül keselerinde yumurta üretmek
• Yumurtayı fallop borusuna atmak
• Hormon üretmek

2011 ocak sınavında çıktı.

Folikül: İnsanlarda menstural döngünün ilk devresidir.

2013 ocak sınavında çıktı.

Folikül devresi

• Hipotalamustan RF salgılanması
• Hipofizden FSH salgılanması
• Östrojen hormonunun rahimi etkilemesi
• Rahimde mitoz bölünme sonucu dokunun kalınlaşması

2008 mayıs 2012 ocak sınavında çıktı.

Korpus leteum devresi: Falikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hicrelerine dönüşmesi, mestrual döngünün bu evresinde gerçekleşir.

2011 ocak sınavında çıktı.

Mestruasyon: İnsanların dişilerinde mestrual döngünün en son evresidir.

2012 temmuz sınavında çıktı

LTH: İnsanların dişilerinde, doğumdan sonra süt bezlerinin gelişimini sağlayarak, süt sağlısını başlatan hipofiz hormonudur.

2013 mayıs sınavında çıktı.

Kambiyum: Çift çenekli bitkilerde kök ve gövdenin enine büyümesini sağlayan yapıya denir.

2013 mayıs sınavında çıktı.

İkincil bölünebilir doku (Kambiyum)

• Kök ve gövdenin enine büyümesini sağlama
• Kök ve gövdenin iç yapısında bulunma
• Sadece çift çenekli bitkilerde bulunma

2009 ocak sınavında çıktı.

Yerçekimi, Sıcaklık, Su ve Nemlilik: Bitkilerin gelişiminde rol oynayan çevresel etmenlerdendir.

2009 ocak 2012 temmuz 2013 mayıs sınavında çıktı.


Endosperm: Bitki büyümesinde etki eden hormonlardır.

2013 mayıs sınavında çıktı.

Endosperm: 3n kromozom bitkinin bu yapısında bulunur.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Endospermin görevi: Çiçekli bitkilerde çimlenene kadar embriyoyu beslemek

2008 ağustos 2010 ocak sınavında çıktı.

Mezoderm: Hayvanlarda görülen embriyonik tabakalardandır.

2013 mayıs sınavında çıktı.

Embriyonal gelişim sırasıyla: Bölünme, Gastrulasyon, Farklılaşma ve organogenez

2010 ocak sınavında çıktı.

Embriyonik indüksiyon: Hayvanlarda embriyonal gelişmenin gastrulasyon evresinde, embriyonik tabakaların birbirini etkilemesi ile görülen doku farklılaşmasına denir.

2013 mayıs sınavında çıktı.

Embriyonik indüksiyona örnek: Sinir ekoderminin, baş ekodermini uyarması ile göz oluşumu

2009 ağustos sınavında çıktı.

Epidermis (üst deri): İnsanlardaki embriyonik tabakalardan biri olan ektodermden oluşur.

2013 mayıs sınavında çıktı.

Plâsenta: Memelilerde embriyonun korunması , beslenmesi, solunum ve boşaltımını sağlayan özel yapıya denir.

2013 mayıs sınavında çıktı.

Başkalaşım (metamorfoz) : Yumurtadan çıkan bir canlının eğrin oluncaya kadar geçirmiş olduğu değişim evreleridir.

2008 mayıs sınavında çıktı.

Hamam böceği: Başkalaşım ( metamorfoz ) görülür.

2013 mayıs sınavında çıktı.

Kertenkele: Başkalaşım görülmez

2013 temmuz sınavında çıktı.

Yılan: Başkalaşım görülmez

2011 ocak sınavında çıktı.

Yılan: Döllenmiş yumurtalarında kalın kabuk ve embriyonik örtüler vardır.

2009 ağustos sınavında çıktı.

Deniz yıldızı: Başkalaşım görülmez.

2009 mayıs sınavında çıktı.

Deniz yıldızı: Bu canlılarda yenilenme aynı zamanda bir üreme şeklidir.

2009 ağustos sınavında çıktı.

Fare: Bu canlılarda başkalaşım gözülmez.

2013 ocak sınavında çıktı.

İnsanların hem dişi hem de erkeklerinde görülen hormonlar: LH, FSH, Testosteron, Östrojen

2011 ocak 2013 ocak sınavında çıktı.

Erkek üreme sisteminde görevli hormonlar: LH, FSH, Testesteron

2009 ağustos sınavında çıktı.

Testesteron: İnsanlarda sperm üretimini sağlayan hormondur.

2008 mayıs sınavında çıktı.

FSH: Dişi yumurtalıklarından östrojen hormonunun salgılanmasında direkt etkili olan hormondur.

2012 ocak sınavında çıktı.

FSH: Erkeklerde tesislerindeki seminifer tüpleri içindeki sperm üretiminin başlamasında etkili hormondur.

2012 mayıs sınavında çıktı

LH: Erkeklik üreme sistemindeki tesisleri hormon üretmesi için uyarır.

2009 mayıs sınavında çıktı.

LH: Dişilerde ovulasyon evresinde östrojen hormonunun seviyesinin düşmesine bağlı olarak hipofiz bezinden bu hormonun salgısı artar.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Eğer varsa tek yumurta ikizinden: Organ nakli gerektiğinde doku reddi söz konusu değildir.

2013 ocak sınavında çıktı.

Kan: İnsanlarda kan hücreleri yenilenebilir özelliğe sahiptir.

2013 ocak sınavında çıktı.

Bir bezelye tohumunun çimlenmesi sırasında ihtiyaç duydukları: Oksijen, Nem, Sıcaklık

2013 ocak sınavında çıktı.

Pikment hücreleri: İnsan embiryosunda ektoderm tabakadan oluşur.

2013 ocak sınavında çıktı.

Yer çekimi: Bitki gelişimine etkisi olan çevre etmenlerinden biridir.

2013 ocak sınavında çıktı.

Erkeklerdeki seminal sıvıyı oluşturan bezler: Prostat bezi, Seminal kese, Cowper bezi

2010 ağustos 2011 temmuz 2013 ocak sınavında çıktı.

Ovulasyon : İnsanların dişilerinde folikül kesesinde oluşan yumurtanın folikülün çatlamasıyla, yumurtalıktan fallop borusuna geçtiği devreye denir.

2013 mayıs sınavında çıktı.

Ovulasyon devresi: Ovaryumdan atılan yumurtanın fallop borusuna geçmesi menstrual döngünün bu devresinde görülür.

2008 ağustos sınavında çıktı.

Fallop borusu: Yumurtalıktan gelen yumurtayı rahime iletir.

2010 ağustos sınavında çıktı.


Yumurta hücresi; İnsanlarda haploit kromozoma sahiptir.

2009 mayıs 2011 ocak 2012 ocak sınavında çıktı.

Sperm – Yumurta: Haploid (n) yapıdadır.

2008 ağustos sınavında çıktı.

Dış döllenme özellikleri: Gametlerin yok olma tehlikesi yüksektir.

2013 ocak sınavında çıktı.

Dış döllenmede üreme şansını arttıran faktörler

• Çok sayıda gamet oluşturma
• Özel üreme bölgelerine göç etme

2009 mayıs sınavında çıktı.

Plasenta

• Bol miktarda kılcal damar içerir.
• Embiryoyu doğuma kadar korur.
• Embiryonun solunum ve boşaltımını sağlar.

2012 temmuz 2013 ocak sınavında çıktı.

Tek çenekli (monokotiledon) bitkilerinin özellikleri

• Gövdede iletim demetlerinin dağınık olması
• Genellikle otsu yapıda olma
• Yaprak damarlarının paralel olması

2008 mayıs 2013 ocak sınavında çıktı.

Tek çenekli bitkileri çift çekenli bitki (kotiledon) ayıran özellik: Gövdede iletim demetlerinin dağınık olması

2009 mayıs sınavında çıktı.

Buğday: Tek çenekli monokotiledon bitkilerdendir.

2008 ağustos sınavında çıktı.


Bölünerek üremenin özelliği: Atasıyla aynı özellikleri taşıyan bireyler oluşturur.

2012 mayıs sınavında çıktı.


Fasülye

Yaprakları genellikle ağsı damarlıdır.
Odun ve soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.
Embriyolarında iki çenek yaprak bulunur.

2013 mayıs sınavında çıktı.

Fasülye: İki çenekli ( Dikotiledon ) bitkilerdendir.

2009 ağustos 2010 ocak sınavında çıktı.Badem: Odun ve soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.

2013 ocak sınavında çıktı.

Badem: iki çenekli (Diketiledon) bitkilerdendir.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Mısır: Çimlenme sırasında embriyonik gövde doğrudan toprak üzerine çıkarak gelişir.

2010 ocak sınavında çıktı.

Mısır: Monokotiledon bitkilerdendir.

2012 ocak sınavında çıktı.

Mısır: İleti demetleri gövdede dağınık olup kambiyum bulundurmaz

2011 temmuz sınavında çıktı.

Erkek üreme sistemi ile ilgili hormonlar: Testis, FSH, LH

2010 ocak sınavında çıktı.

Testis: İnsanlarda erkek üreme sistemi ile ilgili bir organdır.

2012 temmuz sınavında çıktı.

LH: İnsanda dişide ovulasyon evresinde hipofiz bezi tarafından salgılanarak, ovulasyonun gerçekleşmesini sağlayan hormondur.

2012 temmuz sınavında çıktı.

LH: Mesnstrual döngünün ovulasyon evresinde salgılanarak yumurtadaki falikül keselerin çatlamasını sağlar.

2009 ocak sınavında çıktı.

Sürüngen - Kuş: Bu iki canlı grupların her ikisinde yumurta kalın ve kabuklu örtülüdür.

2008 mayıs sınavında çıktı.

Kuş ve sürüngenlerde embriyo gelişimi ana vücudun dışında gelişir.
Memelilerde embriyo gelişimi ana vücudun içinde gelişir.

2012 temmuz sınavında çıktı.

Sürüngenlerde görülen embiryonik örtünmeler: Amniyon kesesi, Allantoyisi, Koryon

2012 temmuz sınavında çıktı.

Kuşlar: Döllenme gerçekleştikten sonra döllenmiş yumurtaların dişi tarafından dış ortama bırakılması ve embriyonal gelişimin yumurta içinde gerçekleşmesi bu canlılarda görünür.

2011 temmuz sınavda çıktı.

Kuşlarda embriyonik örtülerden olan vitellüs kesesinin görevi: Beslenme için gerekli olan besi toplama

2012 temmuz sınavında çıktı

Vitellüs kesesi: Bu embriyonik örtüler hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunup embriyonun beslenmesini saglar.

2008 ağustos 2010 ağustos 2011 ocak sınavında çıktı.

Amniyon kesesi:

• Embriyoyu olumsuz koşullara karşı korur
• Embriyoya hareket kolaylığı sağlar
• İçindeki sıvıyla birlikte embriyoryu olumsuz koşullara karşı korur

2008 ağustos 2010 ağustos 2012 ocak sınavında çıktı.

Amniyon kesesi: Kuşların döllenmiş yumurtalarındaki embriyonik örtülerden embriyoyu olumsuz koşullara karşı korur

Koryon: Sürüngenlerde bulunan embriyonik örtülerden embriyonun en dışında bulunan koruyucularındandır. (solunumda etkili olma)

2013 mayıs sınavında çıktı.

Blastomer: Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere denir.

2011 ocak 2012 temmuz sınavında çıktı.

Bölünme: Embriyo gelişiminde blomasterin moruyla dönüştürdüğü evredir.

2009 mayıs sınavında çıktı.

Morula: Zigotta mitoz bölünmeler sonucu oluşan dut şeklindeki yapıya denir

2011 mayıs sınavında çıktı.

Endoderm, Mezoderm, Ektoderm: Memelilerde, embriyonik tabakaların içten dışa doğru sıralanışıdır.

2012 temmuz sınavında çıktı.


Çiçekteki dişi organın kısımları: tepecik, yumurtalık

2012 mayıs sınavında çıktı.

Generatif çekirdek: Sperm çekirdeğini oluşturur.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Progesteron, östrojen; İnsanda bu hormonlar yumurtalıkta salgılanır.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Progesteron: Dişilerde menstruasyon evresinde korpus leteumun bozulması sonucu yumurtalıkta salgılanan bu hormonunun üretimi azalır.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Monokotiledon bitkilerin özellikleri

• Genellikle yaprak damarları paraleldir.
• Genellikle otsu yapıdadır.
• Gövdede iletim demetlerinin dağınık olması

2010 ağustos 2012 mayıs sınavında çıktı.

Çimlenme sırasında enzimlerin aktif görev yapabilmesi için uygun olması gerekenler; Nemlenme, Sıcaklık, Oksijen

2012 mayıs sınavında çıktı.

Sitokinin: Bu hormonlar tomurcuk gelişimi, tohum çimlenmesi ve yaprakların geç yaşlanmasında etkilidir.

2009 ocak 2010 mayıs 2011 temmuz 2013 ocak sınavında çıktı.

Etilen; Meyvenin olgunlaşmasını ve yaprak dökümünü hızlandırır.

2008 ağustos 2012 mayıs sınavında çıktı.

Oksin: Bitkinin doğrudan ışık almayan uç kısmında hormonlardan üretilir.

2010 ocak 2012 ocak sınavında çıktı.

Oksin: Bitkilerde boyuna büyüme ve gelişmeyi sağlayan en önemli hormondur.

2010 ağustos 2012 temmuz sınavında çıktı.

Absisik asit: Bazı bitkilerde uyku halindeki tomurcuk gelişimini engelleyen hormondur.

2009 ağustos 2011 mayıs sınavında çıktı.

Omurilik: İnsanın embriyosundaki ektoderm tabakasından oluşur.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Radyasyon, Uyuşturucu madde, kontrolsüz ilaç kullanımı; Özellikle embriyonal gelişimin ilk üç ayında karşılaşıldığında embriyoda embriyoda anormalliklere neden olur.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Hücrede kültürü yönteminin bilimsel çalışmalarının kullanıldığı yerler

• Kanserlerin aydınlatılmasında
• Bir çok hastalığın tedavisinde
• Canlıların genetik haritalarının aydınlatılmasında
• Mikroorganizmalara karşı aşı üretilmesinde

2012 mayıs sınavında çıktı.

Genetik şifre bozukluğu; Kanser oluşumuna neden olan iç faktörlerdendir.

2009 ocak 2010 ocak 2012 mayıs sınavında çıktı.

Kuş ve sürüngen yumurtaları kalın bir kabukla örtülüdür.

Allantoyis: Kuş ve sürüngen yumurtalarında bulunan embriyonik örtülerden azotlu boşaltım maddelerinin depo edilmesi ve solunumunda etkilidir.

2008 mayıs 2010 mayıs sınavında çıktı.

Doğum sonrası sağlıda azalma olan hormonlar; Progesteron, Östrojen

2012 ocak sınavında çıktı.

İkincil bölünür dokular; Mantar kambiyum, Kambiyum

2012 ocak sınavında çıktı.

Paratiroit bezi: Endoderm tabakalardan oluşur

2012 ocak sınavında çıktı.

Tiroit bezi: Endoderm tabakadan oluşur.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Tek yumurta ikizlerinde aynı olanlar; Cinsiyet, Kan grubu, Protein yapısı

2012 ocak sınavında çıktı.

Jenerasyon görülen yapılar: Kan, Epitel

2011 ocak sınavında çıktı.

Jenerasyon yenilenme yeteneği; Kan hücresi, Epitel hücresi, Rahim mukoza hücresi

2012 ocak sınavında çıktı.

Epitel: Yenilenebilir hücrelerdir.

2010 mayıs sınavında çıktı.

Doku nakli

• Nakledilecek organın zamanında alıcıya ulaştırılması
• Ölen kişinin sağlığında organ bağışı yapmış olması
• 18 yaşında altındaki kişilerin öldüğünde, ailesinin izin vermesi

2012 ocak sınavında çıktı.

Kornea: Doku nakli daha kolaydır.

2010 ağustos sınavında çıktı.

Alyuvarlar: Sıtman hastalığı etkeni olan Plazmodyum, insanın alyuvar hücrelerinde çekirdek bölünmesi gerçekleştirerek çoğalır.

2011 ocak sınavında çıktı.


Endospermin içinde bulunan besin maddeleri: Yağ, protein, nişasta

2011 ocak sınavında çıktı.
.

Dikotiledon bitkilerin özelligi: Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.

2011 ocak sınavında çıktı.

Tohumun çimlenmesi: Uygun nem, Uygun sıcaklık, Yeterli oksijen zorunludur.

2011 ocak sınavında çıktı.

Tohumun çimlenmesinde ilk önce gerçekleşen: Endospermin su alarak şişmesi

2011 temmuz sınavında çıktı.

Giberellin: Bu hormonlar tohumun çimlenmesi için uygulanır.

2011 ocak sınavında çıktı.

Giberellin: Gövdenin uzamasını ve meyvenin büyümesini hızlandıran hormon.

2008 mayıs sınavında çıktı.

Giberellinin bitki büyümesindeki etkisi: Meyve büyümesidir.

2009 mayıs sınavında çıktı.

Böbrek: Bu organ mezodermden oluşur.

2008 ağustos 2011 ocak sınavında çıktı.

Alt deri: Mezoderm tabakadan oluşur.

2011 mayıs sınavında çıktı.

Anemi: Gebeliğin 16. Haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek bu hastalık tespit edilemez.

2011 ocak sınavında çıktı.

Gebeliğin 16. Haftasında amniyon sıvısı alınarak dölütün kromozonları incelenir. Bu incelemede: Down sendromu, Spina bifida, Hemofili hastalıkların tespiti için yapılır.

2010 ağustos sınavında çıktı

Diploit kromozoma sahip: Yumurtalık hücresi, Zigot

2011 mayıs sınavında çıktı.

Zigot

• Anne ve babaya ait genleri taşır.
• Yumurta ve spermin birleşmesi sonucu oluşur.
• Bir takım kromozom anneden, bir takım kromozom babadan gelir.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Zigot oluşumu: Çiçekli bitkilerde döllenmeden hemen sonra oluşan olay.

2009 ağustos sınavında çıktı.

Ovaryum: Dişi üreme organını tanımlar

2011 mayıs sınavında çıktı.

Oksijen: Uygun şartlar sağlandığında, endospermin içerisindeki besinin parçalanarak kullanılabilecek enerjiye dönüştürülmesi için gereklidir.

2011 mayıs sınavında çıktı.


Anne ile embriyo arasında oluşan plasentayla, embriyonun karşılanan ihtiyaçları: Beslenmesi, Solunum, Boşaltım

2011 mayıs sınavında çıktı.

Kanser hücreleri

• Dokularda foksuyonel bozukluğa yol açar
• Bulunduğu dokunun hücrelerinden beslenir.
• Düzensiz bir yapı oluşturma
• Hızla ürer

2010 ocak 2011 mayıs sınavıda çıktı.


İç döllenmenin özelliği: Döllenme için yardımcı eşey organların gelişmesi

2011 temmuz sınavında çıktı.

Dişilerdeki döllenme borusunun görevi: Yumurtayı rahime iletmek

2011 temmuz sınavında çıktı

Dişi üreme sisteminde döllenme gerçekleşmese: Korpus leteumun yapısının bozulması

2010 mayıs

Hayvanlarda embriyonal gelişim sırası: Segmentasyon, Blastula, Gastrulasyon, Nörilasyon, Organagenez

2010 ağustos sınavında çıktı.

Segmentasyon: Gelişiminin erken evrelerinde zigotta görülen hızlı mitoz bölünmelere denir.

2012 ocak sınavında çıktı.

Blastula: Yüksek yapılı hayvanlarda embriyo gelişiminde hücrelerde farklılaşmanın olmadığı safhadır.

2008 ağustos

Gastrulasyon: Embriyonik tabakalar, embriyonal gelişimin bu evresinde oluşur.

2012 mayıs sınavında çıktı.

Nörilasyon: Hayvanların embriyonik gelişiminde sinir dokusu ve sinir sisteminin gelişmesi bu evrede olur.

2008 mayıs sınavında çıktı.

Organogenez: Hayvanlardaki embriyonal gelişimde görülen en son olaydır. (nörilasyon aşamasından sonra görülür)

2010 mayıs 2012 temmuz 2013 mayıs sınavında çıktı.

Sinir sistemi: Nörilasyon sonucu insanda bu sistem oluşur.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Beyin: Embriyonal gelişimde nörilasyon safasında meydana gelir.

2010 ocak sınavında çıktı.

Hayvanlarda embriyonal gelişiminde, nörilasyon aşamasından sonra görülür.

2010 mayıs sınavında çıktı.

Bebek ve anne arasındaki göbek bağı: Göbek bağı, plasentayı fetüse bağlar.

2011 temmuz sınavında çıktı.

Doğumdan sonra prolaktin salgılanması: Süt bezlerin gelişip salgılanmasını saglar.

2010 ocak sınavında çıktı.

Paramesyum: Enine bölünerek çoğalır.

2010 mayıs sınavına çıktı.

Diploit 2n kromozomlu hücreler: Sperm ana hücresi, Zigot, Karaciğer hücresi

2010 ocak sınavında çıktı.


Falikül: Menstrual döngünün ilk evresidir.

2009 mayıs sınavında çıktı.

Korpus luteum: Dişi üreme sisteminde progesteron hormonunun salğılanmaya başlanması, menstrual döngünün bu evresinde gelişir.

2010 ağustos sınavında çıktı.

Çiçek: Yüksek yapılı bitkilerde görünen üreme organıdır.

2008 mayıs 2009 ocak sınavında çıktı.

Sportif oluşumu: Çiçeksiz bitkilerde zigot oluşumundan hemen sonra meydana gelir.

2009 ocak sınavında çıktı.

Protein yapısı: Ayrı yumurta ikizlerinde aynı veya farklı olabiir.

2009 ocak sınavında çıktı.

Bu canlılarda jenerasyon aynı zamanda da bir çeşit üreme şeklidir.

2009 mayıs sınavında çıktı.

Yumurtadan çıkan bir canlının ergin oluncaya kadar geçirmiş olduğu değişim evresine denir.

2009 mayıs sınavında çıktı.

Birincil bölünür dokunun özelliği: Bitkini boyca uzamasını sağlama

2009 ağustos sınavında çıktı.

• Embriyoda meydana gelen sindirilmeyen boşaltım maddeleri ve karbondioksit, göbek bağındaki iki atardamar ile uzaklaştırarak plasenta dan anne kanına verilir.
• Anne ve dölüt arasında madde geçişi difüzyon ve aktif taşıma ile olur.
• Bitkilerde, bölünür (meristem) dokular sayesinde bitkinin büyümesi süreklidir.
• Hayvanlarda, yaşamın ileri evrelerinde hücre bölünmesi, yıpranan doku ve organların onarılmasını sağlar.

İnsanlarda sinir sistemi: Ekoderm
İskelet sistemi: Mezoderm
Sindirim sistemi: Endoderm

2008 mayıs sınavında çıktı.

Gametofit: Çiçeksiz bir bitkide sporların nemli toprağa düşüp çimlenmesiyle meydana gelir.

2010 ocak sınavında çıktı.
En son emrah42 tarafından 25 Haz 2013, 21:24 tarihinde düzenlendi, toplamda 3 kere düzenlendi.


Bu forumdaki Eski arkadaşları özledim. Face de behchat chatin diye aramanın yeterli.
Kullanıcı avatarı
matias26
Doktor
Mesajlar: 369
Kayıt: 26 Kas 2012, 11:08

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen matias26 » 22 Haz 2013, 05:19

valla siz bu forum için büyük bir şanssınız ellerinize emeğinize sağlık..
Genel kültür/Mezun!

Adalet!
Kullanıcı avatarı
serena
Uzman Doktor
Mesajlar: 661
Kayıt: 29 Şub 2012, 15:00

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen serena » 21 Ağu 2013, 19:52

teşekkürler emrah
Umutsuzluga kapılmak mutsuzluğa kapı aralar içinde besledigin umut seni hayata bağlar
inalizm
Mesajlar: 5
Kayıt: 15 Kas 2013, 04:14

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen inalizm » 03 Mar 2014, 18:21

Ellerine sağlık senin yahu bu kadar uğraşığ emek vermek de çok güzel çay ısmarlamak isterdim sana. :D
Kullanıcı avatarı
emrah42
Onursal Üye
Mesajlar: 498
Kayıt: 26 May 2012, 19:25

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen emrah42 » 06 Mar 2014, 16:09

inalizm yazdı:Ellerine sağlık senin yahu bu kadar uğraşığ emek vermek de çok güzel çay ısmarlamak isterdim sana. :D

Olmassa bir çay için memleketine ziyarete geleyim :)
Bu forumdaki Eski arkadaşları özledim. Face de behchat chatin diye aramanın yeterli.
zekalı kız
Çırak
Mesajlar: 25
Kayıt: 20 Ara 2013, 19:47

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen zekalı kız » 07 Mar 2014, 06:37

Valla cay degil ben sana borek acmak isterdim o kadar yardimci oldun ki bizlere supersin :wink:
Kullanıcı avatarı
emrah42
Onursal Üye
Mesajlar: 498
Kayıt: 26 May 2012, 19:25

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen emrah42 » 07 Mar 2014, 16:13

zekalı kız yazdı:Valla cay degil ben sana borek acmak isterdim o kadar yardimci oldun ki bizlere supersin :wink:
Arkadaşın çayını yanında seninde böregini yeriz inşallah :D
Bu forumdaki Eski arkadaşları özledim. Face de behchat chatin diye aramanın yeterli.
zekalı kız
Çırak
Mesajlar: 25
Kayıt: 20 Ara 2013, 19:47

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen zekalı kız » 07 Mar 2014, 16:48

zekalı kız yazdı:Valla cay degil ben sana borek acmak isterdim o kadar yardimci oldun ki bizlere supersin :wink:
insallah cok isterim emeğin çok helal et bide fizik 4 notu varmı :P
Kullanıcı avatarı
emrah42
Onursal Üye
Mesajlar: 498
Kayıt: 26 May 2012, 19:25

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen emrah42 » 10 Mar 2014, 18:15

zekalı kız yazdı:
zekalı kız yazdı:Valla cay degil ben sana borek acmak isterdim o kadar yardimci oldun ki bizlere supersin :wink:
insallah cok isterim emeğin çok helal et bide fizik 4 notu varmı :P
MALESEF SAYISAL DERSLERLE ARAM PEK İYİ DEGİL BİYOLOJİ HARİC :)
Bu forumdaki Eski arkadaşları özledim. Face de behchat chatin diye aramanın yeterli.
Kullanıcı avatarı
Cartenza
Uzman Doktor
Mesajlar: 761
Kayıt: 29 Kas 2014, 02:28

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen Cartenza » 05 Ara 2014, 18:31

Dostum bu arada bu sinavda çıkmış soruları hangi kaynaktan buluyorsunuz sorabilirmiyim :)
Sonuna kadar savaşmaya hazırım ve elimden geleni yapıcam !
Kullanıcı avatarı
emrah42
Onursal Üye
Mesajlar: 498
Kayıt: 26 May 2012, 19:25

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen emrah42 » 08 Ara 2014, 12:23

Cartenza yazdı:Dostum bu arada bu sinavda çıkmış soruları hangi kaynaktan buluyorsunuz sorabilirmiyim :)
AÖL nin resmi sitesinden geçmiş sınav sorularını indiriyorum PDF formatında not Acrobat reader kurulu degilse pc de o zaman açamasınız bu arada cevaplarıda içinde yazıyor hem çözüyorum kontrol ederken de yazıyorum hangi sınavda çıktığınıda altına not düşüyorum hem testi çözmüş hemde not alırken tekrar yapmış oluyorum bunlarıda burada paylaşıyorum Cumartesi ve pazar AÖF nin sınavına girdim oradada geçmiş sınavlardan karıştırarak sorduklarını farkettim zaten EGM ve Murat yayınları geçmiş sınav sorularını bir arada toplamış kitap haline getirmiş di onlarıda oradan çalıştım inşallah faydam dokunuyordur.
Bu forumdaki Eski arkadaşları özledim. Face de behchat chatin diye aramanın yeterli.
Kullanıcı avatarı
Cartenza
Uzman Doktor
Mesajlar: 761
Kayıt: 29 Kas 2014, 02:28

Re: Biyoloji 4 Ders notlarım

Mesaj gönderen Cartenza » 08 Ara 2014, 14:32

Elbette faydan dokunuyor ellerine sağlık emeğine sağlık dostum not bilgileri içinde sağ olasın :)
Sonuna kadar savaşmaya hazırım ve elimden geleni yapıcam !
Cevapla

“Biyoloji” sayfasına dön