Biyoloji 1 Ders notlarım (YENİ)

Biyoloji dersi hakkında sorularınızı, cevaplarınızı, bildiklerinizi paylaşabilirsiniz...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Dersatatürk
Uzman Doktor
Mesajlar: 606
Kayıt: 07 Oca 2014, 23:42
Konum: Mezun

Biyoloji 1 Ders notlarım (YENİ)

Mesaj gönderen Dersatatürk » 14 Kas 2014, 16:20

Genler :
I - Kısa DNA parçalarına gen denir .
II- Genler genetik bilgiyi dölden döle aktarır .
III-Karaktaristik özelliklerin genler araçılığıyla nesilden nesile aktarır.

Homeostasi : Dış ortamdaki değişen çevre kurallarına karşın organizmanın iç ortamının belli sınırlar içinde değişmez tutulmasına denir .

Kalsiyum : Kütlece insan vücudunda en fazla bulunan element .

Karbonhidratlar :
I - ATP'nin yapısına katılır .
II- Bitkiler'de hücre çeperinin yapısına katılır .
III-Yağ ile birleşerek hücre zarının yapısına katılır .


Stereoitler :
I - Sinir hücrelerinde yalıtım görevi yaparlar.
II -Vücudun bağışıklık sisteminde görev alırlar .
III-Hücre zarının geçirgenliğini artırırlar.
IV -Eşey hormonların yapısına katılır .


Vitaminler :
I - Bitki ve hayvanlardan elde edilir .
II- Büyüme ve gelişmede etkilidir .
III-Vücudun ahastalıklardan korunmasında etkilidir .(METOBOLİZMA)
IV -Metobolizmada düzenleyici röl oynar .


A ve E Vitaminleri : İkiside antioksidan özelliğe sahiptir .

Basit Difüzyon : Karbondioksit ve oksijen bu yolla hücre zarından geçer .

Mitokondri , Endoplazmik Retikulum ve Gölgi Cisimciği : zarla çevrili organellerdendir .

Lizazom :
I - Golgi cisimciği keselerinin bogumlanmasıyla oluşur .
II- Sindirim enzimleri içerir .
III-Hücre içinde işlevini yitirmiş organelleri sindirir .


Prokaryot Hücrelerin Özellikleri :
I - Hücre duvarına sahiptir .
II- Zorla çevrili organel bulunmaması .
III-Kalıtım maddesinin hücre içindeki çekirdek alanı adı verilen bölgede bulunması.
IV -Miktarı ökaryotlardakinin ortalama 1/1000 'i kadardır.


Solunum : İle hücrede enerji üretilir .

Kalsiyum ve Fosfor ile : İnsanlarda kemik yapımı ve korunması gerçekleşir.

Asit ve Bazın ortak özelliği : Suda çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonlara ayrılması.

Dehidrasyon Tepkimeleri :
I - Tepkime sonucu su çıkışı olması .
II- Tepkimenin gerçekleşmesi için enerji harcanması .
III-Tepkimenin enzimler yardımıyla gerçekleşmesi .


Nişasta ve Selüloz : Bitkisel kaynaklı polisakkarittir .

Gliserol ve Yağ asitleri : Birbirlerine ''ester'' bağ ile bağlanır .

Proteinlerin Görevleri :
I - Vücutta yapı maddesi olarak kullanılma .
II- Vücudu yabancı maddelerden koruma .
III-Kimyasal olaylara karışma .
IV -Hücrede madde taşınmasında görevlidir .
V -Hormon yapısına katılır .
VI -Antikorların yapısına katılır .
VII-Kolay bozulan bileşiktir .
VIII-Bazılarının antioksidan etkisi vardır .
IX -Gerektiğinde vücutta enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
X -Enzimlerin yapısına katılırlar.


Proteinlerin her canlıda kendine özgü olmasının nedeni : Sentezlenicek proteinlerin hücre DNA 'sı tarafından belirlenmesi .

Hücresel tanıma ve bağlanma proteinleri : Doku ve organların oluşumu sırasında hücrelerin birbirlerini tanıması ve bağlanmasını sağlar .

Hücre iskeletinin yapısal elemanları :
I -Mikrotobüller
II -Mikrofilomentler
III-Arafilamentler


Sentrazom : Hayvan hücresindeki bölnme sırasında kromozomların çekilmesinde rol oynayan organel .

Canlıların ortak özellikleri :
I -Üreme
II -Büyüme ve gelişme
III-Enerji kıllanımı
IV -İç dengeyi düzenleme


Eşeysiz Üreme :
I -Bir hücreliler genellikle bölünerek çoğalır .
II -Bitkinin kök ya da dallarından yeni birey oluşur .
III-Üreme sonucu oluşan canlılar atasıyla aynı genetik bilgiye sahiptir .

Tiroit Hormonlarının sentezlenebilmesi çin : İyot mineralleri gereklidir .

Hidroliz olayı :
I - Metobolik bir olay olması .
II - Tepkime sonucu enerji ortaya çıkması .
III- Büyük moleküllerin , küçük möleküllere parçalanması .

Yağlar :
I - Tüketilen korbonhidratlar vücutta yağ olarak depolanır .
II - Kış uykusuna yatan hayvanların eneji kaynağıdır .
III- Deri altında birikerek ısı kaybını engeller .
IV - Hücrede yapı maddesi olarak kullanılır .
V - Yedek besin olarak deop edilir .
VI - Doymuş yağ asitlerindeki karbonlar arasında tek bağ bulunur .
VII- Trigliserit , insan ve hayvanlarda depo edilen yağdır .
VIII-Yağlar , kroraform , eter gibi organik cözücülerde çözünür .
IX - Bitkisel yağlar hidrojen ile doyularak margarin elde edilir .


Yağ Çeşitliliğindeki : ''fosfolipitler'' hücre zarının yapısına katılır .

Yağların diğer organik bileşiklerden daha fazla enerji vermesinin nedenleri yapılarındaki karbon miktarının oksijen miktarında fazla olmasıdır .

Doymuş Yağlar: Kuyruk yağı , tereyağı , gibi hayvansal bazlı yağlardır .

Doymamış Yağlar : Zeytin yağ , fındık yağı gibi bitkisel bazlı yaplardır . (İÇ YAĞI)

H,C,O : Trigisellerin içinde bulunan elementler .

B12 Vitamini : Kandaki alvuyarların olgunlasması için gereklidir .

C Vitamini : Vücutta depo edilmez ve yağda çözünmez .

C Vitamini eksikliğinde : İskörbüt hastalığı oluşur ve enfeksyonlara karşı vücut direnci azalır .

B ve C Vitaminleri : Suda çözünebilir .

Fe (DEMİR) eksikliğinde : Kansızlık meydana gelir . Karaciğer , kırmızı et , kuru üzüm ve pekmez yenmesi tavsiye edilir .

Magnezyum : Kemiklerin yapısına katılır (MG)

Flüör : Diş minesinin yapısına katılır .

K Vitamini :
I - En çok yeşilbitkilerde bulunur .
II - Eksikliğinde kan pıhtılaşmaz .
III- Kalın bağırsakta bakteriler tarafından sentezlenir .

A ve D Vitamini : Öncül madde halinde alınıp daha sonra vitamine dönüştürülür .

B2 Vitamini eksikliğinde : ''BERİBER'' Hastalığı meydana gelir .

D Vitamini özellikleri :
I - Vücutta kalsiyum ve fosfor dengesini sağlar .
II - Eksikliğinde diş etlerinde çekilme oluşur .
III- Fazlası vücutta biriktiğinde zarar verir .


ATP :
I - Hücrede enerji taşıma görevini üstlenmiştir .
II - Serbest kalan enerji hücrenin canlılık olayları için kullanılır .
III- ATP 'den fosfatların ayrılması Hidroliz ile gerçekleşir .
IV - Organik moleküllerdeki kimyasal bağ enerjisi , hücrelerin kullaılabilmesi için önce ATP 'ye dönüşür .
V - Enerji fosfat grupları arasındaki kimyasal bağlarda saklıdır .
VI - Nükleotit yapılı bir bieşik ; oksijenli ve oksijensiz solunumla sentezlenir .


Aktif Taşıma ;
I - Enerji harcanır .
II - Taşıcıyı proteiler görev yapar .
III- Maddeler derişimlerinin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğuu ortama taşınır .


Mitokondri'de oksijenli solunum gerçekleşir .

Çekirder : Hücrenin işlevierinin yürütülmesi için gerekli kalıtsal bilgi , depolanmıştır .

Prokaryot :
I - Zarla çevrili çekirdeği yoktur .
II - Endositoz ve egzositoz görülmez .
III- Hücre ikeleti bulunur .
IV - Mitokondri ve kloroplast sayıları ökaryotlardan fazladır .

Hücre :
I - Hücre canlının yaşama birimidir .
II - Hücre üreme yetenegine sahiptir .
III- Çok hücreli organizmalar birlikte işgören bağımsız hücrelerden oluşur .
IV - Genelde hücrelerin %70-95 sudur.
V - Hücre zarından nötr atomlar , iyonlara göre daha kolay gercer .
VI - Hücre çekirdeğinde bulunanlar ; Kromatin , çekirdekçik , çekirdek plazması .
VII- Hücre içinde su kayının olması enzim faaliyetlerini azaltır .

Hücre duvarının üzerinde kapsul bulundurma özelliği hem prokaryot hem ökaryot hücrelerde görülür . *Hücre duvarı sadece bitkilerde bulunur .

Kloroplast : Işık enerjisinin kimyasal enerji olarak depolanmasında etkilidir .

Soya Çekimi : Canlıya özgü karakter özelliklerinin genler aracı ile aktarılmasında denir. (KALITIM)

pH Çetveli : 0(ASİT--------7(NÖTR)--------14(BAZ) Yani 0'dan(asitden baz'a) 14'e doğru gidildikçe asitlik azalır ve 7 ikisininde ortası olan nötrdür .


Proteinlerin yapı birimlerine Aminoasit denir .

Hemoglabin : Demier hemoglabinin yapısına katılır .

Nişasta , Selüloz , Glikojen : Tamamı polisakkarittir .

RNA : RNA 'nın yapısında Timin bulunmaz Timin'in yerine Urasil oluşur .

Turgor Basıncı : Bitki hücresinin su olarak şişmesi sonucu , hücre içeriğinin hücre duvarına basıç uygulamasına denir .

Karbondioksit : İnörgarnik yapıya sahit bileşiktir .

Substrat :Enzimlerin etki ettiği maddedir .

Glikoz : Canlılarda enerji ihtacının karşılanmasında en çok kullanılmaktadır .

Purin Bazları : Tamamı hem DNA hemde RNA 'da bulunur .

Fostfat : Bütün nükleotitlerde bulunan möleküllerdir .

Gölgi Cisimcigi :
I - Üzerinde ribozom bulunmaz .
II - Liğit ve korbonhidratların işlenip zarla çevrilip paketlenerek hücrenin ilgili bölümüne gönderilmesinde görev alır .


Bakteriler : Prokaryotlar grubunda yer alır .

Mikroskobik canlıların çoğu tek hücrelidir .

Asit ve Baazın :Ortak özelliği suda çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonların ayrılmaları .

Su Grubu : Amino asitlerin yapısında bukulnmaz .

Enzimlerin en iyi çaloştığı sıcaklığa '' optimum'' sıcaklık denir .

Bir organizmadaki kimyasal reaksyonların tümüne ''metobolizma'' denir .

Not : Bitkiler bazı vitaminleri sentezyelebilir .

ATP DEN bir fosfot mölekülü eksildiğinde ADP oluşur iki fosfat mölekülü ayrılırsa AMP oluşur.

Geçen iki dönem önce ''Biyoloji 2'' den girmiştim 95 aldım . Geçen dönemde Biyoloji 1 den girecektim son anda vazgeçip bu döneme kaydırdım . Notların işinize yarıcağına eminim . :) İyi veya kötü bir yorumu çok görmezsiniz umarım . Başarılar . :)
En son Dersatatürk tarafından 14 Kas 2014, 21:02 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.


Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir. #Deizm

Resim

Okulun vereceği ilim ve irfan sayesindedir ki Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir ve Edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Mustafa Kemal ATATÜRK
Kullanıcı avatarı
Köylü Kızı
Onursal Üye
Mesajlar: 4326
Kayıt: 15 May 2014, 15:43

Re: Biyoloji 1 Ders notlarım (YENİ)

Mesaj gönderen Köylü Kızı » 14 Kas 2014, 17:23

ellerine, klavyene sağlık harika olmuş :12:
emrahk
Onursal Üye
Mesajlar: 4871
Kayıt: 26 May 2009, 12:26
Konum: İstanbul

Re: Biyoloji 1 Ders notlarım (YENİ)

Mesaj gönderen emrahk » 14 Kas 2014, 17:26

Ellerine sağılık Dersatatürk. Devamını da bekleriz. Forumdaki açık lisede hali hazırda okuyan herkesten ellerinden geldiğince notlar bekliyoruz. Bu notlar arkadaşlarımıza çok faydalı oluyor...
..."iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."


Mustafa Kemal Atatürk
istanbul1453
Mesajlar: 13
Kayıt: 30 Eki 2014, 17:46

Re: Biyoloji 1 Ders notlarım (YENİ)

Mesaj gönderen istanbul1453 » 15 Kas 2014, 16:46

eline sağlık ben bu özetle çalışacağım
sare
Yardımcı Uzman
Mesajlar: 126
Kayıt: 08 Nis 2014, 19:49

Re: Biyoloji 1 Ders notlarım (YENİ)

Mesaj gönderen sare » 27 Kas 2014, 22:59

Notlarınızı hemen yazıcımdan çıkartıp çalışıcam inşallah sınavım iyi gecer :12: emeğinize sağlık :)
heartless24
Mesajlar: 2
Kayıt: 08 Eki 2016, 17:20

Re: Biyoloji 1 Ders notlarım (YENİ)

Mesaj gönderen heartless24 » 08 Eki 2016, 17:22

Dersatatürk yazdı:Genler :
I - Kısa DNA parçalarına gen denir .
II- Genler genetik bilgiyi dölden döle aktarır .
III-Karaktaristik özelliklerin genler araçılığıyla nesilden nesile aktarır.

Homeostasi : Dış ortamdaki değişen çevre kurallarına karşın organizmanın iç ortamının belli sınırlar içinde değişmez tutulmasına denir .

Kalsiyum : Kütlece insan vücudunda en fazla bulunan element .

Karbonhidratlar :
I - ATP'nin yapısına katılır .
II- Bitkiler'de hücre çeperinin yapısına katılır .
III-Yağ ile birleşerek hücre zarının yapısına katılır .


Stereoitler :
I - Sinir hücrelerinde yalıtım görevi yaparlar.
II -Vücudun bağışıklık sisteminde görev alırlar .
III-Hücre zarının geçirgenliğini artırırlar.
IV -Eşey hormonların yapısına katılır .


Vitaminler :
I - Bitki ve hayvanlardan elde edilir .
II- Büyüme ve gelişmede etkilidir .
III-Vücudun ahastalıklardan korunmasında etkilidir .(METOBOLİZMA)
IV -Metobolizmada düzenleyici röl oynar .


A ve E Vitaminleri : İkiside antioksidan özelliğe sahiptir .

Basit Difüzyon : Karbondioksit ve oksijen bu yolla hücre zarından geçer .

Mitokondri , Endoplazmik Retikulum ve Gölgi Cisimciği : zarla çevrili organellerdendir .

Lizazom :
I - Golgi cisimciği keselerinin bogumlanmasıyla oluşur .
II- Sindirim enzimleri içerir .
III-Hücre içinde işlevini yitirmiş organelleri sindirir .


Prokaryot Hücrelerin Özellikleri :
I - Hücre duvarına sahiptir .
II- Zorla çevrili organel bulunmaması .
III-Kalıtım maddesinin hücre içindeki çekirdek alanı adı verilen bölgede bulunması.
IV -Miktarı ökaryotlardakinin ortalama 1/1000 'i kadardır.


Solunum : İle hücrede enerji üretilir .

Kalsiyum ve Fosfor ile : İnsanlarda kemik yapımı ve korunması gerçekleşir.

Asit ve Bazın ortak özelliği : Suda çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonlara ayrılması.

Dehidrasyon Tepkimeleri :
I - Tepkime sonucu su çıkışı olması .
II- Tepkimenin gerçekleşmesi için enerji harcanması .
III-Tepkimenin enzimler yardımıyla gerçekleşmesi .


Nişasta ve Selüloz : Bitkisel kaynaklı polisakkarittir .

Gliserol ve Yağ asitleri : Birbirlerine ''ester'' bağ ile bağlanır .

Proteinlerin Görevleri :
I - Vücutta yapı maddesi olarak kullanılma .
II- Vücudu yabancı maddelerden koruma .
III-Kimyasal olaylara karışma .
IV -Hücrede madde taşınmasında görevlidir .
V -Hormon yapısına katılır .
VI -Antikorların yapısına katılır .
VII-Kolay bozulan bileşiktir .
VIII-Bazılarının antioksidan etkisi vardır .
IX -Gerektiğinde vücutta enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
X -Enzimlerin yapısına katılırlar.


Proteinlerin her canlıda kendine özgü olmasının nedeni : Sentezlenicek proteinlerin hücre DNA 'sı tarafından belirlenmesi .

Hücresel tanıma ve bağlanma proteinleri : Doku ve organların oluşumu sırasında hücrelerin birbirlerini tanıması ve bağlanmasını sağlar .

Hücre iskeletinin yapısal elemanları :
I -Mikrotobüller
II -Mikrofilomentler
III-Arafilamentler


Sentrazom : Hayvan hücresindeki bölnme sırasında kromozomların çekilmesinde rol oynayan organel .

Canlıların ortak özellikleri :
I -Üreme
II -Büyüme ve gelişme
III-Enerji kıllanımı
IV -İç dengeyi düzenleme


Eşeysiz Üreme :
I -Bir hücreliler genellikle bölünerek çoğalır .
II -Bitkinin kök ya da dallarından yeni birey oluşur .
III-Üreme sonucu oluşan canlılar atasıyla aynı genetik bilgiye sahiptir .

Tiroit Hormonlarının sentezlenebilmesi çin : İyot mineralleri gereklidir .

Hidroliz olayı :
I - Metobolik bir olay olması .
II - Tepkime sonucu enerji ortaya çıkması .
III- Büyük moleküllerin , küçük möleküllere parçalanması .

Yağlar :
I - Tüketilen korbonhidratlar vücutta yağ olarak depolanır .
II - Kış uykusuna yatan hayvanların eneji kaynağıdır .
III- Deri altında birikerek ısı kaybını engeller .
IV - Hücrede yapı maddesi olarak kullanılır .
V - Yedek besin olarak deop edilir .
VI - Doymuş yağ asitlerindeki karbonlar arasında tek bağ bulunur .
VII- Trigliserit , insan ve hayvanlarda depo edilen yağdır .
VIII-Yağlar , kroraform , eter gibi organik cözücülerde çözünür .
IX - Bitkisel yağlar hidrojen ile doyularak margarin elde edilir .


Yağ Çeşitliliğindeki : ''fosfolipitler'' hücre zarının yapısına katılır .

Yağların diğer organik bileşiklerden daha fazla enerji vermesinin nedenleri yapılarındaki karbon miktarının oksijen miktarında fazla olmasıdır .

Doymuş Yağlar: Kuyruk yağı , tereyağı , gibi hayvansal bazlı yağlardır .

Doymamış Yağlar : Zeytin yağ , fındık yağı gibi bitkisel bazlı yaplardır . (İÇ YAĞI)

H,C,O : Trigisellerin içinde bulunan elementler .

B12 Vitamini : Kandaki alvuyarların olgunlasması için gereklidir .

C Vitamini : Vücutta depo edilmez ve yağda çözünmez .

C Vitamini eksikliğinde : İskörbüt hastalığı oluşur ve enfeksyonlara karşı vücut direnci azalır .

B ve C Vitaminleri : Suda çözünebilir .

Fe (DEMİR) eksikliğinde : Kansızlık meydana gelir . Karaciğer , kırmızı et , kuru üzüm ve pekmez yenmesi tavsiye edilir .

Magnezyum : Kemiklerin yapısına katılır (MG)

Flüör : Diş minesinin yapısına katılır .

K Vitamini :
I - En çok yeşilbitkilerde bulunur .
II - Eksikliğinde kan pıhtılaşmaz .
III- Kalın bağırsakta bakteriler tarafından sentezlenir .

A ve D Vitamini : Öncül madde halinde alınıp daha sonra vitamine dönüştürülür .

B2 Vitamini eksikliğinde : ''BERİBER'' Hastalığı meydana gelir .

D Vitamini özellikleri :
I - Vücutta kalsiyum ve fosfor dengesini sağlar .
II - Eksikliğinde diş etlerinde çekilme oluşur .
III- Fazlası vücutta biriktiğinde zarar verir .


ATP :
I - Hücrede enerji taşıma görevini üstlenmiştir .
II - Serbest kalan enerji hücrenin canlılık olayları için kullanılır .
III- ATP 'den fosfatların ayrılması Hidroliz ile gerçekleşir .
IV - Organik moleküllerdeki kimyasal bağ enerjisi , hücrelerin kullaılabilmesi için önce ATP 'ye dönüşür .
V - Enerji fosfat grupları arasındaki kimyasal bağlarda saklıdır .
VI - Nükleotit yapılı bir bieşik ; oksijenli ve oksijensiz solunumla sentezlenir .


Aktif Taşıma ;
I - Enerji harcanır .
II - Taşıcıyı proteiler görev yapar .
III- Maddeler derişimlerinin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğuu ortama taşınır .


Mitokondri'de oksijenli solunum gerçekleşir .

Çekirder : Hücrenin işlevierinin yürütülmesi için gerekli kalıtsal bilgi , depolanmıştır .

Prokaryot :
I - Zarla çevrili çekirdeği yoktur .
II - Endositoz ve egzositoz görülmez .
III- Hücre ikeleti bulunur .
IV - Mitokondri ve kloroplast sayıları ökaryotlardan fazladır .

Hücre :
I - Hücre canlının yaşama birimidir .
II - Hücre üreme yetenegine sahiptir .
III- Çok hücreli organizmalar birlikte işgören bağımsız hücrelerden oluşur .
IV - Genelde hücrelerin %70-95 sudur.
V - Hücre zarından nötr atomlar , iyonlara göre daha kolay gercer .
VI - Hücre çekirdeğinde bulunanlar ; Kromatin , çekirdekçik , çekirdek plazması .
VII- Hücre içinde su kayının olması enzim faaliyetlerini azaltır .

Hücre duvarının üzerinde kapsul bulundurma özelliği hem prokaryot hem ökaryot hücrelerde görülür . *Hücre duvarı sadece bitkilerde bulunur .

Kloroplast : Işık enerjisinin kimyasal enerji olarak depolanmasında etkilidir .

Soya Çekimi : Canlıya özgü karakter özelliklerinin genler aracı ile aktarılmasında denir. (KALITIM)

pH Çetveli : 0(ASİT--------7(NÖTR)--------14(BAZ) Yani 0'dan(asitden baz'a) 14'e doğru gidildikçe asitlik azalır ve 7 ikisininde ortası olan nötrdür .


Proteinlerin yapı birimlerine Aminoasit denir .

Hemoglabin : Demier hemoglabinin yapısına katılır .

Nişasta , Selüloz , Glikojen : Tamamı polisakkarittir .

RNA : RNA 'nın yapısında Timin bulunmaz Timin'in yerine Urasil oluşur .

Turgor Basıncı : Bitki hücresinin su olarak şişmesi sonucu , hücre içeriğinin hücre duvarına basıç uygulamasına denir .

Karbondioksit : İnörgarnik yapıya sahit bileşiktir .

Substrat :Enzimlerin etki ettiği maddedir .

Glikoz : Canlılarda enerji ihtacının karşılanmasında en çok kullanılmaktadır .

Purin Bazları : Tamamı hem DNA hemde RNA 'da bulunur .

Fostfat : Bütün nükleotitlerde bulunan möleküllerdir .

Gölgi Cisimcigi :
I - Üzerinde ribozom bulunmaz .
II - Liğit ve korbonhidratların işlenip zarla çevrilip paketlenerek hücrenin ilgili bölümüne gönderilmesinde görev alır .


Bakteriler : Prokaryotlar grubunda yer alır .

Mikroskobik canlıların çoğu tek hücrelidir .

Asit ve Baazın :Ortak özelliği suda çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonların ayrılmaları .

Su Grubu : Amino asitlerin yapısında bukulnmaz .

Enzimlerin en iyi çaloştığı sıcaklığa '' optimum'' sıcaklık denir .

Bir organizmadaki kimyasal reaksyonların tümüne ''metobolizma'' denir .

Not : Bitkiler bazı vitaminleri sentezyelebilir .

ATP DEN bir fosfot mölekülü eksildiğinde ADP oluşur iki fosfat mölekülü ayrılırsa AMP oluşur.

Geçen iki dönem önce ''Biyoloji 2'' den girmiştim 95 aldım . Geçen dönemde Biyoloji 1 den girecektim son anda vazgeçip bu döneme kaydırdım . Notların işinize yarıcağına eminim . :) İyi veya kötü bir yorumu çok görmezsiniz umarım . Başarılar . :)
Güncel mi?
giant
Mesajlar: 5
Kayıt: 05 Eki 2016, 16:39

Re: Biyoloji 1 Ders notlarım (YENİ)

Mesaj gönderen giant » 08 Eki 2016, 20:28

Adamsın sen, teşekkürler <3 <3
Kullanıcı avatarı
Dersatatürk
Uzman Doktor
Mesajlar: 606
Kayıt: 07 Oca 2014, 23:42
Konum: Mezun

Re: Biyoloji 1 Ders notlarım (YENİ)

Mesaj gönderen Dersatatürk » 20 Eki 2016, 21:14

Müfredat değişmedi güncel.
Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir. #Deizm

Resim

Okulun vereceği ilim ve irfan sayesindedir ki Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir ve Edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Mustafa Kemal ATATÜRK
Cevapla

“Biyoloji” sayfasına dön