Biyoloji 1 Çalışma Defterim

Biyoloji dersi hakkında sorularınızı, cevaplarınızı, bildiklerinizi paylaşabilirsiniz...
Cevapla
vunpado
Mesajlar: 2
Kayıt: 23 Mar 2015, 17:04

Biyoloji 1 Çalışma Defterim

Mesaj gönderen vunpado » 13 May 2015, 12:39

BİYOLOJİ 1 ÇALIŞMA DEFTERİM
Canlılar için tehtid oluşturan ortamlar:
• Doğal dengenin bozulması
• Besin kaynaklarının azalması
• Düzensiz kentleşmenin görülmesi
Genler hakkında insanların geleceği için önemli çalışmalar:
• Genetik alanda yapılan çalışmalar,kalıtsal hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.
• Genlerde yapılan çalışmalar sonucu,canlıların yaşam süreleri uzayabilir.
• Genlerdeki değişiklikler sonucu,yeni canlı türleri elde edilebilir.
Organik bileşikler:
• Enzim
• Vitamin
• Nükleik asit
• Karbonhidrat
• Protein
İnorganik bileşikler:
• Su
• Hidroklorik asit
• Sülfülik asit
• Mineral
• Karbondioksit
Suyun direkt etkili olduğu yerler:
• Vücut ısısının ayarlanmasında
• Metobolizma artıklarının vücuttan atılmasında
• Vücutta,birçok maddenin çözülmesinde
Minerallerin etkili olduğu yerler:
• Kasların kasılmasında
• Sinirlerde uyartının iletilmesinde
• Kanın ozmotik basıncının ayarlanmasında
Karbonhidratlar’ın yapısına katılanlar:
• ATP
• DNA
• RNA
Karbonhidratlar’ın yapısında bulunan elementler:
• C
• H
• O
Disakkarit nasıl oluşur?
• Disakkaritler,iki monosakkaritin glikozit bağıyla birleşmesi ile oluşan şekerlerdir.
Laktoz+Su =Galaktoz+Glikoz
Hangi yağlar hormon yapısına katılır?
• Steroitler
Hangi yağlar hormon yapısına katılmaz?
• Fosfolipitler
• Yağ asitleri
• Trigliseritler
Doymamış yağlar:
• Zeytin yağı
• Mısır yağı
• Ayçiçek yağı
• Bitkisel yağlar
Doymuş yağlar:
• Tereyağı
• İç yağı
• Kuyruk yağı
• Palmitik yağ asidi
Proteinler:
• Hemoglobinin yapısında bulunur
• Antikorun yapısına katılır
• İnsülin gibi bazı hormonların yapısına katılır
Grafikte tepkime hızı verilirse sıcaklık yerine ph derecesi yazılabilir.
K Vitamini:
• En çok yeşil bitkilerde bulunur
• Kalın bağırsakta bakteriler tarafından sentezlenir
• Eksikliğinde kan pıhtılaşmaz.
DNA’da bulunan azotlu organik baz:
• Adenin
• Guanin
• Timin
DNA’da bulunmayan azotlu organik baz:
• Urasil

I- Kromozon sayısı türden türe değişebilir.
II- DNA,mitokondri ve kloroplastta bulunur.
RNA:
• Azotlu organik bazlarda ,adenin karşısına urasil,guanin karşısına sitozin gelir.
• RNA molekülleri,DNA’daki bilgiye göre sentezlenir.
• RNA Molekülleri,hücrenin protein sentezinde görevlidir.
• RNA Molekülü çok sayıda nükleotidin tek sıra halinde dizilmesi sonucu oluşur.
• RNA’nın yapısına Timin bulunmaz.
Adenozin nasıl gösterilir?
• Adenin+Riboz
ATP hangi reaksiyon sonucu elde edilir?
• Oksijensiz solunum
Rekombinant DNA teknolojisinde yapılan önemli çalışmalar:
• Bakterilerden insülin üretiminde yararlanmak
• Bakterilerden,insandaki kırmızı kan hücrelerinin yapımından sorumlu hormon üretmek
• Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen bakteriler ile patateslerin donması engellenebilir.
Dr.wilmut ve ekibi koyun kopyalamasında oluşan Dolly adlı koyun,genetik bilgi olarak hangi koyuna benzemiştir?
• Vücut hücresinden çekirdeği alınan koyuna benzemiştir.
Ph nötr olan şeyler:
• Tükürük
Ph nötr olmayan şeyler:
• Domates
• Çamaşır suyu
• Kabartma tozu
Mineraller hangisi ile dışarı atılır?
• Dışkı
• Terleme
• İdrar
Mineraller hangisi ile dışarı atılamaz?
• Solunum
Disakkarit olan şey?
• Laktoz
Disakkarit olmayan şeyler?
• Galaktoz
• Fruktoz
• Glikoz
Polisakkaritler oluşurken,glikoz molekülleri Glikozit bağlar ile birbirine bağlanır.
Yağlar hakkında bilinen doğrular:
• Deri altında birikerek ısı kaybını önler
• Kış uykusuna yatan canlıların enerji ihtiyaçlarını karşılar
• Tüketilen karbonhidratların fazlası vücutta yağ olarak depolanır
• Trigliserit,insan ve hayvanlarda depo edilen yağlardır.
• Yağlar;kloroformeter gibi organik çözücülerde çözülür.
• Doymuş yağ asidindeki karbonlar arasında tek bağ bulunur.
• Yağlar,aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinden yaklaşık iki kat fazla enerji verir.
Yağlar hakkında bilinen yanlışlar:
• Birince derecede öncelikli enerji kaynağı Yağlardır.ASLINDA DEĞİLDİR.
• Hayvansal yağlardaki karbonlar hidrojenle doyurularak margarin elde edilir.(ASLINLA ELDE EDİLMEZ)
• Doymamış yağ asitleri içeren besinlerle beslenen insanlarda kalp-damar hastalıkları daha çok görülebilir.(ASLINDA GÖRÜLMEZ)
Hangi yağlar fazla olursa damar tıkanıklığına neden olur?
• Kolestrol
Amino asit çeşitliliğini R sağlar.
Hücrelerde kimyasal reaksiyonları başlatmak için Aktivasyon enerjisi gereklidir.
Enzimler Hakkında verilen doğrular:
• Ortamdaki su miktarı %15’in altına indiğinde genellikle enzim aktivesi durur.
• 55 C üzeirndeki sıcaklıklarda enzim aktivesi durur.
• Bazı kimyasal madderler enzimleri aktifleştirirken bazıları inhibe eder.
• Enzimlerin çalıştığı pH aralığı farklılık gösterir.
• Hücrede su kaybının olması enzim faaliyetlerini azaltır.
• Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa optimum sıcaklık denir.
• Bazı enzimler yapay olarakta üretilir.
• Enzim çeşidi,koenzim ve kofaktörden fazladır.
• Bozulan enzimler parçalanır ve hücrede yeniden üretilir.
• Enzimlerin yapısında Protein Bulunur.
• Enzimlerin etkinliği arttıran maddelere akivatör madde denir.
• Sıcaklık,Ph ve substrat derişimi enzimlerin çalışmasını etkiler.
• HCI,pepsinojen için akivatör bir maddedir.
Enzimler Hakkında verilen yanlışlar:
• Reaksiyon sonunda enzim görevini tamamladığından parçalanır.(Aslında parçalanmaz)
• Substrat yüzeyi genişledikçe enzimin etkinliği azalır.(Aslında Azalmaz)
• Enzimler her zaman çift yönlü çalışırlar.(Aslında çalışmaz)
• Siyanür,hücre solunumundaki enzimlerin etkinliğini arttırır.(Aslında Arttırmaz)
Vitaminler hakkında verilen doğrular:
• Vücut içinde düzenleyici görev yaparlar
• Hayvan hücreleri tarafından sentezlenmediğinden dışarıdan alınmaları gerekir.
• Basit yapılı olduklarından sindirime uğramadan kana geçerler.
• Metobolizmada düzenlkeyici rol oynar
• Metabolizmada hastalıklara karşı direnç arttıır.
• Bazılarının antioksidan etkisi vardır.
• Kolay bozunan bileşiklerdir.
Vitamin hakkında verilen yanlışlar:
• Önemli enerji kaynağıdırlar.(Aslında değilidir).
• Hücrenin yapısına katılır.(Katılmaz)
• Hücreye enerji verme.(Aslında vermez)
İki vitamin,öncül madde halinde vücuda alınıp sonra vitamine dönüştürülür?
• A-D
İki vitamin,öncül madde halinde vücuda alınıp sonra vitamine dönüştürülmez?
• K-E
• A-K
• D-E
İskorbüt hastalığı,hangi vitamin eksikliğinde görülür?
• C
DNA Özellikleri:
• Merdiven şeklinde dizilmiş nükleotitlerden oluşur
• Hücre bölünmesi öncesinde kendisini eşleyebilir.
• Canlıya özgü biyolojik bilgiyi taşır
• Canlının gelişimi ve yaşamının devamı için gerekli karakteristlik özelliği taşır.
mRNA’nın görevi nedir?
• DNA’daki protein sentezi bilgisini ribozomlara taşır.
RNA Hakkında bilinen yanlışlar:
• Çift iplik halindedir(Aslında değil).
• Ribozomal RNA,protein sentezi srasında sitoplazmadaki aminoasitleri tanıyara ribozma Taşır.(Aslında TAŞIMAZ)
Organik moleküllerin kimyasal bağ enerjisi,hücrelerin kullanılabilmesi için önce hangi enerjiye dönüştürürlür?
• ATP
ATP moleküllerinden bir fosfat koparıldığında 7300 kalorilik enerji açığı çıkıyorsa,iki fosfat koparıldığında 14600 enerji açığı çıkar.
Canlıların Ortak Özellikleri:
• İç dengeyi düzenleme
• Uyarılara tepki verme
• Enerji Kullanma
• Üreme
• Büyüme ve gelişme
• Hücreli yapıya sahip olma
Canlıların Ortak Olmayan Özellikleri:
• Eşeysiz üreme
• Yer değiştirerek harket etme
1. Kısa DNA parçalarına gen denir.(Doğru)
2. Genler,genetik bilgiyi dölden döle aktarır. (Doğru)
3. Karakteristlik özelliklerin genler aracılığıyla nesilden nesile aktarılmasına katılım denir. (Doğru)
4. Bir hücreli canlıla,gelişimlerini tamamlayınca üreyerek nesillerini devam ettirirler. (Doğru)
5. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme,türe özgü biçim alınıncaya kadar devam eder. (Doğru)
6. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme,çok sayıda hücre bölünmesi ve farklılaşmasıyla gerçekleşir. (Doğru)
7. Yetişkin bitkide,embriyo dönemindeki organ sayısı,canlı büyüdükçe artış gösterir.(Doğru)
8. Bir hücreli canlıların hepsi büyüme ve gelişme dönemleri süresince koloni oluştururlar. (Yanlış)
Enerji kullanımını gerektiren durumlar:
• Fotosentez sonucu besin üretilmesi
• Bir hücreli canlıların yuttuğu besini sindirmesi
• Hücre zarının yapısına katılacak maddelerin hazırlanması
Dış ortamdaki değişen çevre koşullarına karşın organizmanın iç ortamının belli sınırlar için değişmez tutulmasına Homeostasi denir.
İnsan vücudunda kütlece en fazla Oksijen vardır.
Karbonhidratlar ATP’nin yapısına katılır.
Karbonhidratlar yağ ile birleşerek hücre zarının yapısına katılır.
Karbonhidratlar birkilerde hücre çeperinin yapısına katılır.
Karbonhidratlar Her enzimin yapısına KATILMAZ.
Aminoasitlerin yapısında Su grubu bulunmaz.
Steroitler sinir hücrelerinde yalıtım görevi yaparlar.
Steroitler dişi eşey hormonlarının yapısına katılır.
Steroitler hücre zarının geçirgenliğini arttırırlar.
Steroitler vücudun bağışıklık sisteminde görev ALMAZ.
Ortamda yeterli miktarda substrat varsa,Emzim değişiminin tepkime hızına t
Etkisi grafikte Düz çizgi ile gösterilir.
A ve E Vitamini Antioksidan özelliğin sahiptir.
DNA’da karşılıklı gelen bazlar ve bağ sayısı bakımından A=T doğru bir gösterim olur.
Kas hücrelerinin kasılmasında ATP Kullanılır
Hücre içindeki bazı maddelerin hücre dışına atılmasında ATP kullanılır
Yapı moleküllerin sentezlenmesinde ATP kullanılır.
Ribozomal RNA (Rrna) görevi Protein sentezinde görevli ribozomun yapısına katılmak.
Karbondioksit ve oksijen Basit difüzyon yoluyla hücre zarından geçer.
Zarla çevrili olan organeller:
• Mitokondri
• Golgi cisimciği
• Endoplazmik retikulum
Zarla çevrili olmayan organeller:
• Ribozom
Lizozom organel özelliği:
• Golgi cisimciği kesellerinin boğumlanmasıyla oluşur.
• Sindirim enzimleri içerir.
• Hücre içinde işlevini yitirmiş organelleri sindirir.
Çekirdek zarındaki porlar aşağıdakilerden etkili:
• Ribozom ait birimlerinin çekirdekten sitoplazmaya geçişinde
• Çekirdek ile sitoplazma arasında madde taşınmasında
• DNA’daki bilgilere göre sentezlenen RNA’nın çekirdekten sitoplazmaya geçişinde etkilidir.
Çekirdek zarındaki porlar aşağıdakilerden etkili DEĞİLDİR:
• Hücre bölünmesi sırasında çekirdekçiğin,çekirdekten sitoplazmaya geçişinde ETKİLİ DEĞİLDİR.
Prokaryot hücrelerin özelliği:
• Katılım maddesinin,hücre içinde çekirdek alanı adı verilen bölgede bulunması.
• Zarla çevrili organelin bulunması
• Hücre duvarına sahip olması
• Zarla çevrili çekildeği yoktur.
• Endositoz ve ekzositoz görülmez
Bütün canlılar hücreden oluşur.
Hücre,üreme yeteneğine sahiptir.
Mikroskobik canlıların çoğu bir hücrelidir.
Hücre basit bir yapıya sahip DEĞİLDİR.
Eşeysiz üreme Özellikleri:
• Oluşan canlı,atasıyla tamamen aynı özelliktedir.
• Bir hücreliler çoğunlukla ikiye bölünerek ürerler.
• Bitkinin kök ya da dallarından da yeni birey oluşur.
• Üreme sonucu oluşan canlılar,atasıyla aynı genetik bilgiye sahiptir.
Ökaryotik hücrelerindeki DNA:
• Canlıya ait bilgiyi katılım yoluyla yeni nesile aktarır.
• Bir organizmaya ait tüm bilgileri taşır.
• Hücre bölünmesinde kromozon şeklini alır.
• Canlıların sadece dış görünüz özelliklerini BELİRLEMEZ.
Hücrelerde enerji SOLUNUM yoluyla üretilir.
İnsanlarda kemik yapımı ve korunması için KALSİYUM-FOSFOR Mineraline YÜKSEK MİKTARDA gereksinim duyulur.
Asit ve Baz’ın Ortak özellikleri:
• Suda çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonlara ayrılmaları.
Dünya üzerindeki hava sıcaklığı kararlılığının korunmasında,suyun aşağıda verilen özellikleri ETKİLİDİR?
• Sıcak havadaki ısıyı alması veya depolanan ısıyı daha soğuk havaya vermesi
Dehidrasyon tepkimelerinin özellikleri:
• Tepkime sonucu su çıkışı olması
• Tepkimenin gerçekleşmesi için enerji harcanması
• Tepkimenin enzimler yardımıyla gerçekleşmesi
Bitkisel kaynaklı polisakkaritler:
• Nişasta
• Selüloz
Gliserol ve yağ asitleri ESTER bağı ile bağlanır.
Proteinlerin her canlıda kendine özgü olmasının nedeni;Sentezlenecek proteinlerin hücre DNA’sı tarafından belirlenmesinden olur.
Nikleotidin yapısında:
• Fosfat grubu
• Beş karbonlu şeker
• Azotlu organik baz
Bulunur.Fakat SU GRUBU BULUNMAZ.
Doku ve organların oluşumu sırasında,hücrelerin birbirini tanımasını ve birbirine bağlanmasını HÜCRESEL TANIMA VE BAĞLANMA PROTEİNLERİ Sağlar.
Turgor halindeki bir bitki hücresi,hipertonik ortama konursa BÜZÜLÜR.
Hücre iskeletinin yapısal elemanları:
• Mikrotübüller
• Mikrofilamentler
• Ara filamentler
Hayvan hücresindeki bölünme sırasında kromozonların kutuplara çekilmesinde SENTROZOM Organeli görevlidir.
Çekirdek zarındaki porlardadan geçebilenler:
• Su
• Enzim
• Nükleik asitlerin yapı taşları
• Ribozom ait birimleri
Endosimbiyosis hipotezine göre,oksijenli solunum yapabilen bir bakteriyi,ilkel ökaryotik hücre Fagositozla alır buna göre milyonlarca yıl sonra MİTOKONDRİ organeli oluşmuştur.
Bir hücreden çok hücreli canlı oluşurken hücresel birlikteliği DOKU-ORGAN-SİSTEM Olarak gösterilir.
Suyun,yeryüzünü canlıların yaşamasına uygun bir ortam haline getirmesindeki etkenler:
• Suyun kohezyon özelliği
• Suyun iyi bir çözücü olması
• Suyun ortam sıcaklığını kararlı tutabilmesi
• Donduğu zaman genleşebilme
Suyun,yeryüzünü canlıların yaşamasına uygun bir ortam haline getirmesinde Etkili OLMAYAN:
• Suyun donduğu zaman hacmini azalması
Bazik özellik Çamaşır Suyu Gösterir.
Tiroit hormonlarının sentezlenebilmesi için İyot Minerali gereklidir.
Hidroliz olayının özellikleri:
• Metabolik bir olaydır
• Tepkime sonucu enerji açığa çıkar
• Büyük moleküllerin,küçük moleküllere parçalanması
100 glikoz moleküllünden oluşan nişastada 99 tane glikozit bağı bulunur.
Proteinlerde denatürasyona Neden olanlar:
• Isıtma
• Tuz derişimi
• Yüksek basınç
Enzim etkinliği üstte yazılıyorsa altına sıcaklık yazılmalı(grafik).
B12 Vitamini alyuvarların olgunlaşması için gereklidir.
ATP HAKKINDA BİLİNENLER:
• Hücrede enerji taşıma görevini üstlenmiştir.
• Serbest kalan enerji hücrelerinin canlılık olayları için kullanılır.
• Enerji,fosfat grupları arasındaki kimyasal bağlarda saklıdır.
ATP HAKKINDA BİLİNEN YANLIŞLAR:
• ATP’nin dehidrasyonu sonucu enerji serbest kalır.(ASLINDA KALMAZ)
Suyun seçici geçirgen bir zardan,çözünen madde derişimi düşük olan çözeltiden,çözünen madde derişimi yüksek olan çözeltiye geçmesine OSMOZ Denir.
Aktif taşıma ile ilgili doğrular:
• Taşıyıcı proteinler görev yapar.
• Sadece canlı hücrede gerçekleşir
• Maddeler,derişimlerinin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama taşır.
Aktif taşıma ile ilgili yanlışlar:
• Enerji harcanmaz.(Aslında harcanır).
Hücrenin işlevlerinin yürütülmesi için gerekli kalıtsal bilgi,hücrenin Çekirdek Yapısında depolanmıştır.
Hücre canlıların yaşama birimidir.
Hücre,üreme yeteneğine sahiptir.
Çok hücreli organizmalar,birlikte iş gören bağımsız hücrelerden oluşur.
Tüm hücreler ASLA GÖZLE GÖRÜLEMEZ.
Eşeyli ve eşeysiz üremenin ortak özellikleri:
• Canlı neslinin devam etmesini sağlamaları
Eşeyli üreme özelliği:
• Eşeyli üremede,dişi ve erkek bireylerden gelen genetik bilgilerin birleşmesi
Canlılarda uyartı oluşturur:
• Ses
• Işık
• Basınç
• Sıcaklık
Fosfor,nükleik asitlerin yapısı için gereklidir.
Sirke,asidik özelliktedir.
Kıyı bölgelerde gece ve gündüz sıcaklık farkının az olmasının sebebi;Gündüzleri güneş ışığını soğuran suyun,gece ısının bir bölümünü havaya vermesiyle olur.
Organik bileşikler hakkında:
• İnorganik bileşiklere göre karmaşık yapıya sahiptir.
• Aynı türün bireyleri farklı organik maddeye sahip olabilirler
• Yağlar,proteinler,vitaminler bu gruba örnek verilebilir.
Organik bileşikler hakkında yanlışlar:
• Karbon içeren bütün bileşikler organiktir.ASLINDA DEĞİLDİR.
Monosakkaritlerin özellikleri:
• Suda çözünebilirler.
• Hücre zarının yapısına katılırlar
• Canlının enerji ihtiyacını karşılamada en çok kullanılırlar.
Hayvansal hücrelerin zar yapısına katılan kolesterol, STEROİT yağ grubu içinde incelenir.
Vücuda yeterli protein alınmaz ise bunlar görülür:
• Yaralar geç iyileşir.
• Vücudun savunma sistemi zayıflar
• Büyümekte olan çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkilenir.
A vitamini görme pigmentlerinin yapısına katılır.Antioksidandır,cilt sağlığı için gereklidir.Hücre zarındaki lipitlerin korunmasında etkilidir.

Hücrenin içindeki çözünmüş madde yoğunluğu ile bu hücrenin içinde bulunduğu ortamın eşit olmasına İZOTONİK Denir.
Hücre zarından GEÇEMEYEN büyük moleküllerin koful oluşturarak hücre içine alınmasına ENDOSİTOZ Denir.
Granülsüz Endoplazmik Tetikulum Organel Özelliği:
• Hücre zarının yapısına katılan lipitleri sentezler
• Pürüzlü olmayan düz bir görünüme sahip kanallar sistemidir.
Kloroplast SADECE BİTKİ Hücrelerinde bulunur.
Hücre çekirdeği ile ilgili bilgiler:
• Bir hücrede bulunan kromozom sayısı türe özgüdür.
• Çekirdekçik,ribozomal RNA’nın sentezlenmesini sağlar.
• Hücre bölünmesi sırasında çekirdekçik ve çekirdek zarı çözülerek kaybolur.
• Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde çekirdekçik sayısıda FAZLADIR.
Koful hem bitki hemde hayvan hücrelerinde bulunur.
DNA’nın etkili olduğu şeyler;
• Canlının vücut büyüklüğünde
• Hücre düzeyinde yaşamsal bilgilerde
• Canlının boy uzunluğunda
• Hücreye özgü protein sentezlenmesinde
Canlıların uyarılma ve tepki verme sebepleri:
• Besin bulma
• Barınak bulma
• Kendini koruma
Genelde hücrelerin %70-%95’i sudur.
Doğal çevrede maddenin üç halinde de bulunur.
Kohezyon,bitkilerde suyun yerçekimine zıt yönde taşınmasını mümkün kılar.
Suyun buğarlaşması ile karalarda yaşayan canlıların ısınmalarını SAĞLAMAZ.
Asitli bileşikler suda çözündüklerinde H+ DAHA ÇOK yer verirler.
ATP ve Nukleik asit yapısına Fosfor Katılır.
Hidroliz ve dehidrasyon tepkimelerinin ortak özelliği:
• Metabolik bir olay olmasıdır.
Enzim kullanılan olaylar:
• Oksijenin hücrelere taşınması
• Protein sentezi
• Besinlerin sindirimi
• Kasların kasılması
Protein görevleri:
• Vücüdu bağışıklık sisteminde görev alması
• Hücre zarından madde taşınmasında rol oynaması
• Kıkırdak,kemik ve kas gibi dokuların yapısına katılması
Protein görevi sayılamaz:
• ATP’in yapısına katılma(ASLINDA KATILMAZ)
Yağda çözünen vitaminler:
• A
• D
• K
C vitamini yağda çözünmez.
Bakterilerde DNA sitoplazmada bulunur.
DNA molekülü iki polinükleotit zincirinden oluşur.
DNA molekülünde karşılıklı gelen bazlar arasında hidrojen bağları bulunur.
Bir DNA molekünlünde her zaman adenin sayısı guanin sayısına eşittir.(ASLINDA EŞİT DEĞİLDİR)
Hücre zarından madde geçişiyle ilgili doğrular:
• Nötr atomlar,iyonlara göre kolay geçer.
Hücre zarından madde geçişiyle ilgili yanlışlar:
• Yağda çözünmeyen maddeler,çözünenlere göre kolay geçer.(ASLINDA GEÇMEZ)
• Pozitif iyonlar,negatif iyonlara göre kolay geçer.(ASLINDA GEÇMEZ)
• Büyük moleküller küçük moleküllere göre daha kolay geçer.(ASLINDA GEÇMEZ)
Difüzyon Haakkın Doğrular:
• Moleküller,derişimlerinin fazla olduğu bölgelerden az olduğu bölgeye geçer.
Difüzyon hakkında Yanlışlar:
• Moleküllerin taşıma yönü her zaman hücre dışından hücre içine doğrudur.(ASLINDA ÖYLE DEĞİL)
• Moleküller,yarı geçirgen bir zardan enerji harcayarak geçer.(ASLINDA GEÇMEZ)
• Taşınma sırasında enerjiye ihtiyaç duyulur.(ASLINDA DUYULMAZ)
Koful;hayvan hücrelerinde genellikle maddelerin taşınması ve kısa süreli depolanmasını sağlar.
Kloroplast:ışık enerjisinin,kimyasal enerji olarak depolanmasında etkilidir.
Çekirdek içinde bulunanlar:
• Kromatin
• Çekirdekçik
• Çekirdek plazması
Çekirdek içinde bulunmayanlar:
• Sentrozom
Hücre duvarı SADECE bitki hücrelerinde bulunur.
Bir hücreli canlıların koloni oluşturarak yaşamalarının onlara sağladığı üstünlüktür?
• Üreme şanslarını arttırmaları
• Hayatta kalma çanslarını arttırmaları
• Çevre koşullarına uyum sağlama yeteneği kazanmaları
Canlıya özgü karakter özelliklerinin genler aracılığıyla bir nesilden sonraki nesile aktarılmasına Soya çekim(Katılım) denir.
Ph cetveli 0-7 Asidik 7 notr 10-14 bazik adı verilir.
Bir trigliseritin yapısında 50 tane griserol varsa,bu trigliseritte 150 tane yağ asidi bulunur.
Proteinlerin yapı birimlerine Aminoasit denir.
Canlı hücrede aktivasyon enerjisi engelini düşürerek tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizatöre Enzim denir.
D Vitamini kalsiyum ve fosfor emilimine yardımcı olarak kemiğim büyümesini hızlandırmada görevlidir.
Hücrede enerji taşıma görevini üstlenmiş nükleolit yapılı bileşik ATP’dir.
Hücre zarı:
• Canlı saydam ve esnektir.
• Sitoplazmayı çevreleyerek hücreyi dağılmaktan korur.
• Hücre içi ile dışı arasındaki madde taşınmasını kontrol eder.
1. Pinositoz ve fagositoz birer ekzositoz çeşididir.
2. Fagositozda büyük katı moleküller hücre içine alınır.
ATP üretimindeki rolü nedeniyle hücrenin enerji santrali olarak bilinen organel Mitokondri’dir.
Hücredeki tüm hayati olayların yönetim ve denetim merkezi Çekirdektir.
Normal bir insanda 23 çift 46 tek kromozon vardır.
Bir hücrede Kloroplast bulunuyorsa o sadece bitki hücresidir.
Prokaryot ve ökaryot hücresiyle ilgili bilgiler:
• Ökaryot hücrelerde kalıtım maddesi zarla çevrili çekirdek içinde bulunur.
• Prokaryot hücrelerde zarla çevrili organel bulunmaz.
• Okaryot hücrelerde çeşitli işler için özelleşmiş zarlı organeller bulunur.
Aynı türden bir hücreli canlıların bir araya gelerek oluşturduğu koloni ile ilgili bilgiler:
• Kolonideki hücreler arasında basit düzeyde iş bölümü vardır.
• Bazı hücreleri üremeden,bazıları ise hareketten sorumludur.
• Küresel bir yapıya sahip koloni içinde daha küçük yavru koloniler oluşabilir.
Tuz’un özelliği:
• İnorganik maddedir.
• Asit-Baz tepkimeleri ile oluşurlar.
• Doğada genelde kristal halde bulunurlar.
Nişasta-Selüloz-Glikojen tamamı Polisakkarittir.
55 molekül su açığa çıktığına göre bu polipeptit zincirinde 56 aminoasit bulunmaktadır.
Bir bitki hücresinin su alarak şişmesi sonucu,hücre içeriğinin hücre duvarı basınç uygulamasına denir.
Gücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturarak hücre içine alınmasına Endositoz denir.
İnsanda kanda oksijen taşınmasında görevli olan hemoglobinin görevi olan hemoglobinin yapısında Demir Bulunur.
DNA ve RNA’nın yapısında Pürin bazlarının tamamı bulunur.


Kullanıcı avatarı
Köylü Kızı
Onursal Üye
Mesajlar: 4326
Kayıt: 15 May 2014, 15:43

Re: Biyoloji 1 Çalışma Defterim

Mesaj gönderen Köylü Kızı » 13 May 2015, 12:48

Güzel olmuş... Emeğine Sağlık :nazarlik:
vunpado
Mesajlar: 2
Kayıt: 23 Mar 2015, 17:04

Re: Biyoloji 1 Çalışma Defterim

Mesaj gönderen vunpado » 13 May 2015, 14:27

Teşekkür ederim :) İyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
foundreform
Doçent
Mesajlar: 1132
Kayıt: 04 Oca 2015, 22:01
Konum: Sivas
İletişim:

Re: Biyoloji 1 Çalışma Defterim

Mesaj gönderen foundreform » 13 May 2015, 19:49

Ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış,teşekkürler.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - 4 YILLIK / ALAN YOK
TOPLAM KREDİ : 204 / MEZUN
MEZUNİYET TARİHİ : 10/08/2015
------
ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (LİSANS)
DİPLOMA NOTU : 3,19 TOPLAM KREDİ : 288 / MEZUN
MEZUNİYET TARİHİ : 10/09/2020
Kullanıcı avatarı
power6
Uzman
Mesajlar: 181
Kayıt: 26 Kas 2013, 07:27
Konum: Isparta
İletişim:

Re: Biyoloji 1 Çalışma Defterim

Mesaj gönderen power6 » 08 Tem 2015, 05:19

ben bu dersi seçtim ama pişman oldum şimdi :D ölümüne sallıcam galiba :D
Mezun
Cevapla

“Biyoloji” sayfasına dön