2019-2020 Öğretim Yılı 1. Dönem Yeni Kayıt İşlemleri

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine YENİ KAYIT denir. AÖL 2020-2021 1. Dönem yeni kayıt işlemleri 24 Ağustos – 27 Eylül  2020 tarihleri arasında yapılacaktır.  Bu tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyanlar,  AÖL- Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. AÖL – Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt işlemleri İl ve İlçelerde bulunan HEM- Halk Eğitim Merkezlerinde yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda istenen belgeleri tamamlayanlar yeni kayıt tarihleri arasında, bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürolarına başvurarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem
Mazeretli İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31/09/2020 – 04/10/2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

1. Adım : Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz.

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve aşağıdaki “Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar” başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna giderek kayıt kabul görevlisine teslim ediniz.
Kayıt kabul memuru, teslim ettiğiniz ve getirdiğiniz belgeleri (tasdikname, diploma, denklik belgesi, resminizi vb.) kontrol ederek, nüfus kayıt ve adresiniz gibi bilgileri  AÖL Bilgi sistemine kaydederek,  öğrenci numaranız ve geçici şifreniz  oluşturur. Görevli memurca, sisteme kaydedilen bilgilerin bir kopyası size teslim edilir.
Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci artık “Ön Kayıt” durumundadır. Sonrasında İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten ve yeni kayıt ücreti ödendikten sonra  “Ön Kayıt” durumundaki öğrenci “Aktif ” duruma getirilir. Öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Sistemine, öğrenci numarası ve geçici şifresi ile girip “Aktif” konuma gelip gelmediklerini kontrol etmelidirler. Çünkü ders seçimi yapabilmek için öğrencilik durumu, ilgili dönem için “Aktif” olmalıdır.
Not: Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler; öncelikle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurularını yapıp gerekli evraklarını teslim ederek Ön Kayıtlarını yaptırdıktan sonra ilk kayıt sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırabileceklerdir. Ön kaydını yaptırmayan öğrenci anlaşmalı bankalara ilk kayıt sınav bedelini yatıramaz.

2. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretinin Ödenmesi.

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen ilk sınav katılım bedelini ödemek zorundadır. 2019 yılı 1. yeni kayıt döneminde ilk sınav katılım bedeli ücreti 40 TL.’dir.
Bu ücretin;
Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına , 30 TL.’sini ödeyiniz ve dekontunu saklayarak muhafaza ediniz.
Kayıt yenileme işlemini yaptıracağınız Halk Eğitim Merkezi yada Mesleki Eğitim Merkezi okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu kurumların konuyla ilgili görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında 10 TL.’sini ödeyiniz. (İlk Kayıt için Sınav Bedeli ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.)

İlk kayıt sınav bedelini üç şekilde yatırabilirsiniz.
Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın
adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.
1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.
2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarası mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.
2- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

3. Adım : Derslerinizi Seçiniz.

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten  sonra,  size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.
Dikkat: Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci; mezun oluncaya kadar sınava girmek istediği her dönem iş takviminde belirlenen tarihler arasında kaydını yenileyerek derslerini seçmek zorundadır. (Ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt yaptırdıkları dönemin ders seçimi bir defaya mahsusu olmak üzere, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden  otomatik olarak yapılacaktır.)

 

Açık Öğretim Lisesine Kimler Kayıt Yaptırabilir?

 • a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar,
 • b) Ortaöğretim okullarının ara düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden tasdikname alarak ayrılanlar.
 • c) Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
 • ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
 • d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.Dikkat: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk
  kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir. Açık Öğretim
  Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişler ise sadece I. Dönem ilk Kayıt tarihleri
  arasında yapılmaktadır.

Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler için;

 • İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar,
  Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir
  yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
  – Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
  – T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
  Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler için;

 • TC. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar, Diploma Kayıp Örneğinin aslı )

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrenciler için;

 • TC. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Sınıfını, notlarını, devam devamsızlığını gösteren Tasdikname, Öğrenim Belgesinin aslı, (Tasdikname/tasdikname kayıp belgesi/öğrenim durum belgesinin asılı olmak kaydıyla, ekinde olması gereken not dökümünün aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti de olabilir.)
 • TC kimlik numarası olmayanlardan Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan öğrenciler için;

 • T.C kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Açık “Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez).
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan, Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan öğrenciler için (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • T.C kimlik numarasını gösteren belge,
 • Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Meslekî Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış öğrenciler için; (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler, öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten meslek liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunu “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır.

(Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi veya Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek. Sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu “Silik” olanların başvuruları

 • T.C kimlik numarasını gösteren belge
 • Sınav Bedeli ödendiğini gösteren belgenin aslı.

Not:

 • Ders seçme işlemi en geç 27 Eylül 2019 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar
  yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.
 • Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.
 • Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri en geç 27 Eylül 2019 mesai bitimine (saat 18:00)kadar yapılacaktır.


Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler

 • Önkayıt Öğrenci: İlk kayıt yaptıran, kaydı kesinleşmemiş öğrenci,
 • Aktif Öğrenci: İlk kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenci,
 • Donuk Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenci,
 • Silik Öğrenci: Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen öğrenci,
 • Mezuniyet İncelemesinde Olan Öğrenci: Mezuniyet aşamasına gelmiş, kayıt evrakı incelenecek öğrenci.


Denklik İşlemleri

Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemleri;

 • Yurtdışındaki okullardan alınmış olan karne veya öğrenim belgelerinin, ülkemizde hangi okullara ve bu okulların hangi sınıfları ya da dönemine denk olduğunun ilgili kurumlardan (İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri) denkliğinin yaptırılması
 • Denklik Belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ortaokul mezunu, ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır.


Kimlerden Sınav Ücreti Alınmaz?

 • Kimlerden Sınav Bedeli Alınmaz?
  a) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,
  b) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,
  c) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,
  d) 15/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler
  tarafından üzerine tedbir konulduğunu,
  e) İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak
  özel eğitim ihtiyacı olduğunu,
  f) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
  Dair Kanun kapsamında olduğunu,
  g) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını,
  h) Sağlık kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,
  i) Tutuklu veya hükümlü olduğunu,
  belgelendirmek şartıyla ilk kayıt sınav bedeli alınmayacaktır.
  Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak
  tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına  konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar;

 • Sınav Bedeli ödenmemiş ise,
 • Sınav Bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa,
 • Belgelerin (Diploma, tasdikname/öğrenim durum belgesi, denklik belgesi) aslı verilmemişse veya e-okulda kaydı yoksa,
 • Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,
 • Sınav Bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse; Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade

Askerlik Ertelemesi

Askerlik kanununda (1111 – 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında ki öğrencilerimiz, Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alacakları onaylı “Ek.C2” formuyla Askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler.

 

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenciler;

 • Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, engelli olduğunu belgeleyen raporu Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt sırasında vererek engel durumlarını sisteme kaydettirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin belgeleri taranacaktır.
 • Sağlık kurulu raporuna göre evde sınav hizmetinden faydalanacak öğrencilerin hizmetten yararlanabilmesi için irtibat bürolarınca; yatarak tedavi görüyorseçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
 • İşitme ve zihinsel engeli %40 ve üzerinde olanlar heyet raporu olmak kaydıyla “Yabancı Dil” dersinden muaf olabilirler. Bunun için rapor ile “Yabancı Dil” derslerinden muaf olmak istediğini ifade eden dilekçeyi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) göndermeleri gerekmektedir.
 • Hiçbir engeli olmadığı halde, sistem üzerinde özür gruplarından biri işaretlenmiş olarak görünen öğrenciler, İrtibat Bürolarına başvurarak veya Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) bir dilekçe göndermek suretiyle bu yanlışlığın düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

 

Öğretim Sistemi, Ders Seçimi ve Kitapların Alınması, Sınavlar ve Mezuniyet Şartları

Öğretim Sistemi

 • Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Program ortak ve seçmeli derslerden, Öğretim yılı ise birbirinden bağımsız üç dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanmaktadır.
 • Milli Eğitim Bakanlığının Orta Öğretim Kurumları yönetmeliği kapsamında 2010- 2011 eğitim öğretim yılı itibarı ile tüm okullarda öğrenciler, Alansız (Alan Yok) olarak eğitim almaktadır. Açık Öğretim Lisesine halen devam eden ve kayıt yaptıracak her öğrenci bu uygulamaya
 • Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler; ilk kayıt oldukları dönem hariç, her dönem kayıt yenileyerek yapılacak olan sınavlara katılabilirler. Üçüncü dönem sınavlarına ise sınav tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar kayıt yenileyerek katılabilmektedir.

Ortak Dersler:

 • Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu derslerdir.
 • Öğrenci Ortak dersleri başarmak ya da muaf olmak durumundadır. (Öğrenci, bir “ortak” dersten 3 kez sınava girip başarısız olduğu takdirde, o dersten muaf sayılır.)
 • Öğrenci muaf olduğu dersin kredisini alamaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
 • Öğrenci “Türk Dili ve Edebiyatı” dersi başarmak zorundadır. Bu dersten muaf olunamaz.

Seçmeli Dersler:

 • Seçmeli Dersler, alınması zorunlu olmayan, gerekli toplam krediyi tamamlamak için ortak derslerin yanında öğrencinin isteğine bağlı olarak alınan derslerdir.
 • Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

Kredi:

Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisini ifade eder. (Örneğin; DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 3 dersinin haftalık ders saati 1’dir, kredisi de 1’dir).

 • Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanmaktadırlar.
 • Toplam Kredi: Öğrencinin tasdikname/denklik belgelerinde getirdiği derslerin kredileri ile Açık Öğretim Lisesi sınavlarında kazandığı kredilerin toplamıdır.

Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok/Alan Yok-2) Mezuniyet Şartları:

 • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
 • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
 • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
 • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

Ders Seçimi:

Öğrencilerin, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrenciler ders seçimlerini öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak öğrenci sayfasından yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler sistem tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

Kitapların Alınması:

Öğrenciler; sistem üzerinden seçtikleri derslerin listesi ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alabilirler.

Sınavlar:

 • Sınav Merkezinin Belirlenmesi
  Öğrencilik durumu Aktif hale gelen öğrenciler (üçüncü dönem hariç) çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde, öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme girerek, isterlerse sınav merkezini değiştirebilir (Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü öğrenciye tanınan sınav yeri değişikliği yapma süresini değiştirme hakkına sahiptir ) .
  Açık Öğretim Lisesi ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapabilir.
 • Sınav Şekli ve Tarihi
  Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.
  Sınavlarda;
  – Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
  – Her soru 4 seçeneklidir,
  – Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
  – Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
  – Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.
 • Sınava Giriş Belgelerinin Alınması
  Sınava Giriş Belgeleri web sitemizde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.
  Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması
  Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.
  – Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
  – Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.
  – Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.
 • Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
  Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, pasaport  veya ehliyet belgelerinden
  – Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş
  – Kurşun kalem ve silgi.
 • Sınavların Değerlendirilmesi
  Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz.
  – Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli
 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması
  Sınav sonuçları sitemizde duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.
 • Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
  – 
  Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  – Öğrenciler, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını,
  T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, MEB Sınav İtiraz (Kurumsal Tahsilât) Programı aracılığı ile yapacaklardır.
  – İtirazda bulunabilmek için MEB “Kurumsal Tahsilat Programı” veya interaktif bankacılık aracılığıyla 20 TL(KDV Dahil) itiraz bedelini T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden herhangi birine yatırdıktan sonra, öğrencinin T.C kimlik numarası ve nüfus cüzdanının seri numarası ile birlikte itiraz modülü üzerinden yapılabilecektir.
  – Dilekçe, MEBİM “Alo 147”, BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

[ADS1]

[Ads2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir