Açık Lise YKS 2020 Aday Başvuru Formunun Doldurulması

Açık Öğretim Lisesi 2020 YGS başvuru yazımıza ulaşmak için buraya tıklayınız. Yazımızdan da anlaşılacağı üzere;

  • Açık Öğretim Lisesinden Mezun olanlar ve Dönemi 7 ve üzeri olup 2020 3. sınavı itibari ile mezuniyet şartlarını tamamlayabilecek durumda olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2020 YGS sınavına  başvurabilirler. Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak  ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

AÖL – Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin YGS formunu doldurmadan öncelikle aşağıdaki bilgileri hatırlatmakta yarar görüyoruz.

  • YGS Başvurusu 6 Şubat – 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • YGS Sınav Ücreti olarak her oturum için 70 TL yatırılacaktır.
  • YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)  Sınav Tarihi: 20 Haziran 2020 (Cumartesi), Sınav Saati:10.15, Sınav Süresi 135 dakika
  • YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)  Sınav Tarihi: 21 Haziran 2020 (Pazar), Sınav Saati 10.15, Sınav Süresi 180 dakika
  • YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Sınav Tarihi : 21 Haziran 2020 (Pazar), Sınav Saati  15.45, Sınav Süresi 120 dakika

YGS BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

2020 YKS başvurmak isteyen adaylar, 2020 YKS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişebileceklerdir. Ayrıca kılavuz satışı yapılmayacaktır. YKS başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayınız. 2020 YKS Kılavuzuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

YGS başvuru formunun Kimlik Bilgileri Alanının doldurulması ile ilgili, adaylar genelde sorun yaşamamaktadır. Açık Öğretim Lisesine devam eden yada mezun olmuş öğrenciler, Kimlik Bilghttps://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/YksKilavuz14052020.pdfileri Alanındaki 1-10 arası maddeleri nüfus kimlik belgelerindeki şekliyle birebir dikkatli bir şekilde dolduracaklardır.

YGS başvuru formunun İletişim Bilgileri Alanındaki 11-13 maddeler dikkatli ve doğru bir şekilde dolduracaklardır. İletişim Bilgileri Alanının doldurulması ile ilgili, adaylar genelde sorun yaşamamaktadır.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri genelde Eğitim Bilgileri Alanındaki 14-22 maddelerinin doldurulmasında tereddüt etmektedirler. Bu maddeler aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.

14.   OKUL ADI: Okul adına Açık Öğretim Lisesi yazılacaktır. Yandaki kutucuğa ise Açık Öğretim Lisesi okulunun kodu olan 069001 yazacaklardır.

15.   OKUL TÜRÜ: Bu bölüme Açık Öğretim Lisesi öğrencileri “Lise Programı” yazarak yandaki kutucuğa 20024 yazacaklardır.
Diğer Programlarda okuyan öğrenciler ise okudukları programın aşağıdaki programın kodlardan birini yazacaklardır.
20073 Batı Avrupa Programı
20032 Endüstri Meslek Lisesi Programı
20065 İmam Hatip Lisesi Programı
20049 Kız Meslek Lisesi Programı
20024 Lise Programı
20098 Meslek Lisesi Programı
20103 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Meslek Programı)
20081 Ortadoğu Programı
20057 Ticaret Meslek Lisesi Programı

16.   ALAN ADI: Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Alan adı maddesine öğrenim gördüğü Alan adı ve kodunu yazacaklardır.

Açık Öğretim Lisesi Alan isimleri ve kodları şu şekildedir;
ALAN ADI                    KODU
Genel Kültür                 6304
Fen Bilimleri                 6303
Sosyal Bilimler             6307
Türkçe Matematik       6310
Yabancı Dil                   6311
Alansız (Alan Yok)      9008

17.   DAL ADI: AÖL öğrencileri bu bölümü boş bırakacak, MAÖL öğrencileri ise okudukları Dal ve Dal Kodunu buraya yazacaklardır.

18.   OKUL NUMARASI: Açık Öğretim Lisesi öğrenci numaranız yazılacaktır.

19. İLGİLİ ORTA ÖĞRETİM KURUMUNA KAYIT TARİHİ:Bu alana, ilgili ortaöğretim kurumuna kayıt olunan tarih yazılacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo-3A ve Tablo-3B1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

20.   MEZUNİYET TARİHİ: Mezun öğrenciler mezun olduğu yılı yazacaklardır. Açık Öğretim Lisesine devam eden öğrenciler ise bu maddeyi boş bırakacaklardır.

21.   NOT SİSTEMİ: Açık Öğretim Lisesinde 100′ lük not sistemi uygulandığından bu maddedeki 100’lü seçenek işaretlenecektir.

22.   DİPLOMA NOTU: Mezun olan öğrenciler diploma notunu, devam eden öğrenciler ise bu maddeyi boş bırakacaklardır.

Sınav ilişkin Bilgiler Alanındaki 23-28 maddeleri aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.

23.   ÖĞRENİM DURUMU:
2019-2020 ÖĞRETİM YILINDA BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNDAN MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLANLAR
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım. 1
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim. 2
MEZUN DURUMDA OLANLAR 
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmedim. 4
Bir yükseköğretim programına ÖSYM’ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım. 5
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım. 6
Bir yükseköğretim programını bitirdim. 7
Yükseköğretimden kaydım silindi. 8

24.   YKS SINAV MERKEZLERİ: Bu maddede yer alan sınav giriş yeri tercihlerinde koşullarınıza uyan yerleri kodlarıyla birlikte yazacaksınız. Sınav merkezlerine YKS kılavuzunun 12 sayfasından ulaşabilirsiniz.

25.   TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI
CEVAPLANDIRMA DURUMU
Adaylar bu alanda, aşağıdaki seçeneklerden kendi öğrenimlerine uygun olanı işaretleyeceklerdir. Bu bilgiler;
MEB e-okul sisteminden de kontrol edilerek sistemdeki bilgiler doğrultusunda işlem yapılabilecektir.
1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.
Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları
öğrencileri/mezunları dâhil), bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, sınavda Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplayacak, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını
cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplasalar bile bu
cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.
Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan
tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Bu seçeneği
işaretleyen adaylar, sınavda ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını
cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar bu bilgilerini, başvuru süresi içinde veya 6-11 Nisan 2018 tarihleri arasında (11 Nisan 2018 saat 23.59’a
kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre
tamamlandıktan sonra bu alanda değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen
değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce işlem yapılmaz.

26. SINAV YABANCI DİLİ
YDT’ye girmek isteyen adaylar, bu alanda ilgili yabancı dili işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen
adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı
bulunacaktır. YDT’de adaya sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YDT sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru süresince veya 6-11 Nisan 2018 tarihleri arasında (11 Nisan 2018
saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) kendileri giriş yaparak seçmiş oldukları
yabancı dili değiştirebileceklerdir. Bu süre tamamlandıktan sonra yabancı dil bilgisinde değişiklik/düzeltme
yapılamayacaktır.

27. 2019- TYT PUANIM 200 ve ÜZERİDİR.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da, 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

28. KILAVUZ KOŞULLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM
Bu bölümü işaretleyeceksiniz.

28. OTURUM BİLGİLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):
YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):
YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. AYT’ye de girmek
isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar
ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.
AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu
seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (50.00TL.) yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden
silinecektir.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):
YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. YDT’ye de girmek isteyen
adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
YDT’ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır.
YDT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu
alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (50.00TL.)
yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili
bilgileri sistemden silinecektir.

YKS formunun 29. 30.  31. 32. ve 33. maddelerindeki gerekli yerlerin doldurarak başvuru işlemini tamamlamanız gerekir.

blank

YKS’YE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL TAMAMLANACAKTIR? YKS formu doldurulup başvuru merkezine teslim edildikten sonra, başvuru/sınav ücreti mutlaka süresi içerisinde yatırılmış olmalıdır.

DİKKAT: Başvuru Formunun doldurulup,  başvuru merkezine teslim etmek YKS’ye başvuru için yeterli değildir. Sınav veya sınavsız geçiş ücretinin mutlaka süresi içerisinde  yatırılması gerekmektedir.

2020 YKS KILAVUZLARINA AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.