2019 1. DÖNEM SINAVI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

1. Açık Lise I. dönem sınavları  07-08 Aralık 2019 tarihlerinde daha önce seçmiş olduğunuz sınav merkezinde yapılacaktır.

2. Sınav giriş belgenizi mutlaka yanınıza alınız.

3. Sınavlar 07 Aralık 2019 Cumartesi günü 2 oturum. 08 Aralık 2019 Pazar günü 1 oturum olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacaktır.

4. Sınav günü yanınıza fotoğraflı nüfus cüzdanı, Pasaport gibi geçerli kimlik belgesi mutlaka bulundurunuz. Bunun yanında Öğrenci kimlik belgeniz, sınav giriş belgenizin de yanınızda bulunması gerekmektedir.

5. Öğrenci kimlik belgesi alamayanlar geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla salon yoklama listelerinde isimlerinin bulunması halinde sınavlara katılırlar.

6. Sınava gireceğiniz sınıf ve sırayı bulduktan sonra cevap kağıdınızı mutlaka kontrol ediniz adınıza düzenlenmemiş ise mutlaka görevlileri uyarınız.

7. Bazı öğrencilerin sınavlarda cevap kağıtları üzerindeki ders kodlarını değiştirdikleri tespit edilmiştir. Adınıza düzenlenen cevap kağıtlarında ders kodlarında herhangi bir değişiklik yapmayınız.

8. Yedek salonlarda sınava giren öğrencilerin cevap kağıtları adlarına düzenlenmemiştir. Bu öğrencilerimizin bilgileri kendileri cevap kağıtlarına işaretlemeleri gerekmektedir. Yedek salonda sınava giriyor iseniz seçtiğiniz dersleri doğru bir şekilde cevap kağıdına kodlayınız.

9. Cevaplarınızı kesinlikle tükenmez kalem ile kodlamayınız.

10. Kodlamalarınızı cevap kağıdında belirtilen kurala göre yapınız. Kutucuğun tam karalanmadığı durumlarda o cevabınız değerlendirilemeyecektir.

11. Aday sınava girmedi kısmını kodlayan öğrenciler görülmektedir. Aday sınava girmedi kutucuğunu kesinlikle kodlamayınız. Bu kısım sınava girmeyen adaylar için görevliler tarafından doldurulacaktır.

12. MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin Merkezi Sistem Sınavlarının Esasları başlıklı 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrası (ç) bendi, Bina güvenlik görevlisi başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrası ile Sınavın Geçersiz Sayıldığı Durumlar başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde geçen “Sınav protokolü veya kılavuzunda aksine bir hüküm belirtilmedikçe veya kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, Silah, Kesici Alet, Çanta, Cep Telefonu, Saat, Telsiz, Kablosuz İletişim Sağlayan Cihazlar, Kulaklık, Kolye, Küpe, Bilezik, Yüzük (Alyans hariç), Broş ve Benzeri Eşyalar, Her Türlü Bilgisayar Özelliği Bulunan Cihazlar, Her Türlü Elektronik ve/veya Mekanik Cihaz, Kitap, Defter, Sözlük, Hesap Cetveli veya Makinesi vb” hükmü gereği öğrenciler ve sınav görevlileri sınav yapılan bina ve salonlara bahsi geçen yasaklı maddelerle giremezler.

14. Sınav protokolü veya kılavuzunda aksine bir hüküm olmadıkça geç gelen aday, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınava alınır, ancak ek süre verilmez. Adaylar, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonundan çıkamazlar.

15. Sınav sonuçlarına göre mezuniyete hak kazanan öğrencilerin diplomaları 2 ay içinde düzenlenir ve irtibat bürolarına gönderilir.

16. Mezun olamayan öğrenciler bir sonraki dönem için kayıt yenileme yapmaları ve ders seçmeleri gerekmektedir.

 

Not: Açık Lise Sınavlarında aşağıdaki hususlara mutlaka dikkat ediniz.
1. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturumda 180 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
5. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları; kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
6. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerinden birinin aslını (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadır.
7. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.