2016-2017 Öğretim Yılı 1. Dönem Yeni Kayıt İşlemleri

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine YENİ KAYIT denir. AÖL 2016-2017 1. Dönem yeni kayıt işlemleri 22 Ağustos – 09 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.  Bu tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyanlar,  AÖL- Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. AÖL – Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt işlemleri tüm HEM- Halk Eğitim Merkezleri ve MEM- Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda istenen belgeleri tamamlayanlar 22 Ağustos – 09 Ekim 2016 yeni kayıt tarihleri arasında, bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürolarına başvurarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı sırasıyla uygulayınız.

 aciklise-yeni-kayit-

1. Adım : Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen ilk sınav katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılı 1. yeni kayıt döneminde ilk sınav katılım bedeli ücreti 40 TL.’dir. Bu ücretin;
Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına , 30 TL.’sini ödeyiniz ve dekontunu saklayarak muhafaza ediniz.
Kayıt yenileme işlemini yaptıracağınız Halk Eğitim Merkezi yada Mesleki Eğitim Merkezi okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu kurumların konuyla ilgili görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında 10 TL.’sini ödeyiniz. (İlk Kayıt için Sınav Bedeli ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.)

2. Adım : Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz.

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve altaki “Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar” başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna giderek kayıt kabul görevlisine teslim ediniz.
Kayıt kabul memuru, teslim ettiğiniz ve getirdiğiniz belgeleri (tasdikname, diploma, denklik belgesi, resminizi vb.) kontrol ederek, nüfus kayıt ve adresiniz gibi bilgileri  AÖL Bilgi sistemine kaydederek,  öğrenci numaranız ve geçici şifreniz  oluşturur. Görevli memurca, sisteme kaydedilen bilgilerin bir kopyası size teslim edilir.
Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci artık “Ön Kayıt” durumundadır. Sonrasında İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra  “Ön Kayıt” durumundaki öğrenci “Aktif ” duruma getirilir. Öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Sistemine, öğrenci numarası ve geçici şifresi ile girip “Aktif” konuma gelip gelmediklerini kontrol etmelidirler. Çünkü ders seçimi yapabilmek için öğrencilik durumu, ilgili dönem için “Aktif” olmalıdır.

3. Adım : Derslerinizi Seçiniz.

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten  sonra,  size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz. Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için  buraya tıklayınız.

 

Açık Öğretim Lisesine Kimler Kayıt Yaptırabilir?

 • a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar,
 • b) Ortaöğretim okullarının ara düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden tasdikname alarak ayrılanlar.
 • c) Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, Anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, Anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
 • d) Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
 • e) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar. 

Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler için;

 • İlköğretimi tamamlayanlar,
 • Liselerin ara sınıflarından ayrılanlar,T.C. kimlik numarası gösteren belge ile müracaatlarını yaparak, sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalayacaklardır (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır). Alınan rapor oluşturulacak öğrenci dosyasının içerisine konulacak, dosya  üzerine de     “e-Okul  bilgilerine  göre  belge  alınmadan  kaydı   yapılmıştır”  ifadesi yazılacaktır.

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler için;

 • TC. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar, Diploma Kayıp Örneğinin aslı )

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrenciler için;

 • TC. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Sınıfını, notlarını, devam devamsızlığını gösteren Tasdikname, Öğrenim Belgesinin aslı, (Tasdikname/tasdikname kayıp belgesi/öğrenim durum belgesinin asılı olmak kaydıyla, ekinde olması gereken not dökümünün aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti de olabilir.)
 • TC kimlik numarası olmayanlardan Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan öğrenciler için;

 • T.C kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Açık “Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez).
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan, Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan öğrenciler için (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • T.C kimlik numarasını gösteren belge,
 • Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Meslekî Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış öğrenciler için; (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler, öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten meslek liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunu “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır.

(Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi veya Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek. Sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu “Silik” olanların başvuruları

 • T.C kimlik numarasını gösteren belge
 • Sınav Bedeli ödendiğini gösteren belgenin aslı.


Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler

 • Önkayıt Öğrenci: İlk kayıt yaptıran, kaydı kesinleşmemiş öğrenci,
 • Aktif Öğrenci: İlk kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenci,
 • Donuk Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenci,
 • Silik Öğrenci: Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen öğrenci,
 • Mezuniyet İncelemesinde Olan Öğrenci: Mezuniyet aşamasına gelmiş, kayıt evrakı incelenecek öğrenci.


Denklik İşlemleri

Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemleri;

 • Yurtdışındaki okullardan alınmış olan karne veya öğrenim belgelerinin, ülkemizde hangi okullara ve bu okulların hangi sınıfları ya da dönemine denk olduğunun ilgili kurumlardan (İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri) denkliğinin yaptırılması
 • Denklik Belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ortaokul mezunu, ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır.


Kimlerden Sınav Ücreti Alınmaz?

 • 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede  şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
 • Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
 • İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
 • Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,

Yukarıdaki  şartlardan birini taşıyan öğrenciler durumlarını belgelendirmek  şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır

Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına  konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar;

 • Sınav Bedeli ödenmemiş ise,
 • Sınav Bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa,
 • Belgelerin (Diploma, tasdikname/öğrenim durum belgesi, denklik belgesi) aslı verilmemişse veya e-okulda kaydı yoksa,
 • Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,
 • Sınav Bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse; Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade

Askerlik Ertelemesi


Askerlik kanununda (1111 – 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında ki öğrencilerimiz, Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alacakları onaylı “Ek.C2” formuyla Askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler.

 

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenciler;

 • Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, engelli olduğunu belgeleyen raporu Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt sırasında vererek engel durumlarını sisteme kaydettirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin belgeleri taranacaktır.
 • Sağlık kurulu raporuna göre evde sınav hizmetinden faydalanacak öğrencilerin hizmetten yararlanabilmesi için irtibat bürolarınca; yatarak tedavi görüyorseçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
 • İşitme ve zihinsel engeli %40 ve üzerinde olanlar heyet raporu olmak kaydıyla “Yabancı Dil” dersinden muaf olabilirler. Bunun için rapor ile “Yabancı Dil” derslerinden muaf olmak istediğini ifade eden dilekçeyi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) göndermeleri gerekmektedir.
 • Hiçbir engeli olmadığı halde, sistem üzerinde özür gruplarından biri işaretlenmiş olarak görünen öğrenciler, İrtibat Bürolarına başvurarak veya Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) bir dilekçe göndermek suretiyle bu yanlışlığın düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

 

Öğretim Sistemi, Ders Seçimi ve Kitapların Alınması, Sınavlar ve Mezuniyet Şartları

Öğretim Sistemi

 • Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Program ortak ve seçmeli derslerden, Öğretim yılı ise birbirinden bağımsız üç dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanmaktadır.
 • Milli Eğitim Bakanlığının Orta Öğretim Kurumları yönetmeliği kapsamında 2010- 2011 eğitim öğretim yılı itibarı ile tüm okullarda öğrenciler, Alansız (Alan Yok) olarak eğitim almaktadır. Açık Öğretim Lisesine halen devam eden ve kayıt yaptıracak her öğrenci bu uygulamaya
 • Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler; ilk kayıt oldukları dönem hariç, her dönem kayıt yenileyerek yapılacak olan sınavlara katılabilirler. Üçüncü dönem sınavlarına ise sınav tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar kayıt yenileyerek katılabilmektedir.

Ortak Dersler:

 • Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu derslerdir.
 • Öğrenci Ortak dersleri başarmak ya da muaf olmak durumundadır. (Öğrenci, bir “ortak” dersten 3 kez sınava girip başarısız olduğu takdirde, o dersten muaf sayılır.)
 • Öğrenci muaf olduğu dersin kredisini alamaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
 • Öğrenci “Dil ve Anlatım” dersi başarmak zorundadır. Bu dersten muaf olunamaz.

Seçmeli Dersler:

 • Seçmeli Dersler, alınması zorunlu olmayan, gerekli toplam krediyi tamamlamak için ortak derslerin yanında öğrencinin isteğine bağlı olarak alınan derslerdir.
 • Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

Kredi:

Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisini ifade eder. (Örneğin; DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 3 dersinin haftalık ders saati 1’dir, kredisi de 1’dir).

 • Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanmaktadırlar.
 • Toplam Kredi: Öğrencinin tasdikname/denklik belgelerinde getirdiği derslerin kredileri ile Açık Öğretim Lisesi sınavlarında kazandığı kredilerin toplamıdır.

Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok/Alan Yok-2) Mezuniyet Şartları:

 • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
 • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
 • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
 • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

Ders Seçimi:

Öğrencilerin, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrenciler ders seçimlerini öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak öğrenci sayfasından yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler sistem tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

Kitapların Alınması:

Öğrenciler; sistem üzerinden seçtikleri derslerin listesi ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alabilirler.

Sınavlar:

 • Sınav Merkezinin Belirlenmesi
  Öğrencilik durumu Aktif hale gelen öğrenciler (üçüncü dönem hariç) çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde, öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme girerek, isterlerse sınav merkezini değiştirebilir (Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü öğrenciye tanınan sınav yeri değişikliği yapma süresini değiştirme hakkına sahiptir ) .
  Açık Öğretim Lisesi ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapabilir.
 • Sınav Şekli ve Tarihi
  Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.
  Sınavlarda;
  – Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
  – Her soru 4 seçeneklidir,
  – Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
  – Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
  – Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.
 • Sınava Giriş Belgelerinin Alınması
  Sınava Giriş Belgeleri web sitemizde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.
  Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması
  Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.
  – Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
  – Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.
  – Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.
 • Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
  Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, pasaport  veya ehliyet belgelerinden
  – Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş
  – Kurşun kalem ve silgi.
 • Sınavların Değerlendirilmesi
  Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz.
  – Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli
 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması
  Sınav sonuçları sitemizde duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.
 • Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
  – 
  Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  – Öğrenciler, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını,
  T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, MEB Sınav İtiraz (Kurumsal Tahsilât) Programı aracılığı ile yapacaklardır.
  – İtirazda bulunabilmek için MEB “Kurumsal Tahsilat Programı” veya interaktif bankacılık aracılığıyla 20 TL(KDV Dahil) itiraz bedelini T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden herhangi birine yatırdıktan sonra, öğrencinin T.C kimlik numarası ve nüfus cüzdanının seri numarası ile birlikte itiraz modülü üzerinden yapılabilecektir.
  – Dilekçe, MEBİM “Alo 147”, BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

55 yorumlar

 1. bugun aksama kadar okulda bekledim.sistem yok birazdan gelecek derken gelmedi ve kaydımı yaptıramadım.kayıt süreleri uzatıldı mı?

 2. blank

  ben de aynı şekilde kaydımı yaptıramadım, napıcaz şimdi?

 3. blank

  Ben de kayıt yaptıramadım, süre uzatılacak mı?

 4. blank

  hocam ben 2. dönem başlarsam bu sene 1. dönemin sınavına girmemiş olucam o nasıl olacak

 5. blank

  Ders seçimi yapmadım dönem derslerime baktım orada da seçilen ders yok acaba otomatik seçmedi mi ne zaman belli olur ya da ders seçimi için zaman geçti mi ?

 6. blank

  öğrenci durumum halen aktif değil ders seçimi yapamıyorum yardımcı olurmusunuz

 7. blank

  Çok acil bilgi almak istiyoruz önemli nedenlerle kayıt yaptıramadık ancak süresinin uzatılmasını talep ediyoruz mümkün mü

  • blank

   147 nolu telefona ve meb aöl resmi sitesine yeni kayıt tarihlerinin uzatılması için dilekçe gönderiniz.Ben de sizinle aynı durumdayım.Yine Bizimle aynı durumda olan kayıt yaptıramayan cok öğrenci var.Fazla süre geçmeden bu durumu bildirmemiz ve ek süre istediğimize dair resmi talepte bulunmalıyız.
   Süre uzatılabilir çünkü bu sene istisnai bir sene oldu.Bayram tatilleri ve ayrıca verilen ekstra uzatmaların son gün duyurulmasından dolayı mağdur durumdayız.

 8. blank

  Özel okuldan açık liseye 2ye kayıt yaptırdım not ortalama 4.63 pişman oldum anadolu lisesine kait yaptırabilir miyim

 9. blank

  Lise 3 e gidiyorum ve 1donem kayitlarini kacirdim nasil yapabilirim okula gitmiyorum

 10. blank

  almanyada 11. sinifi bitirdikten sonra, Acik ögretimin 2. Döneminde kayit olunabilinirmi?

 11. blank

  Öğrenci durumum pasif.açık lise 1.doneme kayıt yaptıramadim.simdi 2.donem e kayıt yaptırsam olur mu.

 12. blank

  11. sınıf öğrencisiyim meslek lisesinden açık liseye geçmek istiyorum hangi yolları izlemem gerekli

 13. blank

  Ben açık lise mezunuyum..diplomam da genel lise yazıyor..diplomamı meslek lisesi olarak değiştirebilme imkanım olduğunu duydum..bu konuda bilgi alabilirmiyim

 14. blank

  MerhabA ben 14 yaşında ortason sınıftayım liseyi açık lise olarak okumak istiyorum açık lisede de haftanın belirli günlerinde okula gitmek şartı varmı ben sadece sınavlara gitmek istiyorum

 15. blank

  İmam Hatip liselerine kızımı okutmak isterdim 8 sınıf. Kazakistan Almatı şehrinden mürajat ediyoruz. bu işlemler nasıl yapa biliriz yabancı uyruklu vatandaşlara. önceden teiekkür ederim

 16. blank

  Ben 11 sınıf öğrencisiyim seneye özel nedenlerden dolayı AÖL ye geçiş yapmak istiyorum şehir dışında okuduğum için annem babam yanimda değiller kayit yaptirirken sikinti çıkarmı

 17. blank
  Gulsum yılmax

  Aöl 2017 yılı ıcın yenı kayıt hangı tarıhte yaptırmalıyım.aöl ders kıtaplarımı ucret karsılıgımı alabılıyoruz.tesrkkurlet

 18. blank

  Admin bem 18 yaşını doldurdum liseye gitme imkanı olmadı açık öğretim ortaokul a kayıt oldum ve sınava girdim haziranda inşallah birdahaaa giircem hazirandan daki sınavdan sonra nasıl bir yol izlemeyelim yardım et

 19. blank

  Slm benim orta okul diplamam ve hafızlık belgem var yurt dışında
  Yaşıyom dışardan okumak istiyorum imamhatip
  Teşekkür ederim.

  • blank

   Milli Eğitim Bakanlığı´nın 06/05/2013 tarih ve 56288192/490.03/847960 sayılı Makam onayı kapsamında Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programlarının uygulanması ve pilot uygulamanın da Belçika İbn-i Sina İmam Hatip Lisesi´nde 2013-2014 öğretim yılında başlatılmasına karar verilmiş ve 2013-2014 öğretim yılı başında Belçika’nın Mons şehrinde bulunan İbni Sina İmam Hatip Lisesi´nde Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı İmam Hatip Programı başlatılmıştır.
    
                   2013-2014 öğretim yılı 1. Dönem kayıt döneminde 69 öğrenci programa kayıt yaptırmıştır. Söz konusu öğrenciler, alan derslerinden İbni Sina İmam Hatip Lisesi´nde yüz yüze eğitime devam etmektedirler. Yüz yüze eğitim dersleri, Belçika İbn-i Sina İmam Hatip Lisesi´nde görevlendirilen alan öğretmenleri tarafından verilmektedir.

 20. blank

  SLM BEN ACIK LISE BASVURUSU YAPMAK ISTIYORUM YALNIZ CUMARTESI GUNLERI CALIŞIYORUM SADECE PAZAR GUNLERI SINAVA GIRSEM MUMKUN OLURMU

 21. blank

  PEKI NASIL NEREYE BASVURMAK GEREKIR SADECE PAZAR GUNLERI SINAVA GIREBILMEK ICIN

 22. blank

  Selamun Aleykum admin kardeş misal ben açık öğretimde okumak istiyorum ama bu açık öğretimin askeri dalda da bi ögretim imkanı varmı yani sırf askeri açık ogretim olacak yani

 23. blank

  Merhaba
  Ben bu sene 8.sınıftan mezun oldum. Açık liseye kayıt yaptırmak istiyorum. TEOG tercihlerini ne yapmalıyım?

 24. blank

  Selaminaleykum.ben 24 yasindayim. 2009 da lise2 ikinci donemden terk ettim okulu.simdi acik ogretimden lise ve universite okumak istiyorum.yas ile alakali bi problem yasarmiyim.ve medeni durum onemlimidir

 25. blank

  Ben bir kaç yıl önce İstanbul da acıkögretime kayıt olmuştum ve ilk sınavımı çok uzak diye kaçırmıştım ardı danevlenip samsuna yerleştim ve eğitimimi tamamlamak istiyorum diplomam İstanbul da halk eğitim merkezinde bunu nasıl yapabilirim

  • blank

   Diplomanızı almanıza gerek yok. Bulunduğunuz yerdeki Halk Eğitim Merkezine başvurup kaydınızı yenilediğinizde, kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

 26. blank

  Merhabalar 2012 de imam hatip lisesinden 3 sınıf 2 . dönem kendim okuldan ayrıl , gelecek olan acık öğretim kayıtlarını takip etmekteyim. Kayıt yaptırınca kaldığım yerden mj devam ederim yada 9 sınıftan tekrar mı başlarım. Cvbınız için tşk ederim şimdiden 🙂

 27. blank

  Merhabalar kayıt için gerekli belgelerde tc kimlik nosunu gösteren belge derken ne demek istediniz. kimlik fotokopisi falan olur mu? Bir de istem üzerinden alınacak kayıt belgesini nerden alıcaz.

 28. blank

  mrb ben yenı kayıt yaptrmak istıyorum kayıklar devam ediyormu acaba

 29. blank

  Kayit dönemi geçti ama başvuracağım halk eğitim merkezinin beni kabul etme şansı var mı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir