2015-2016 Öğretim Yılı 2. Dönem Yeni Kayıt İşlemleri

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2015-2016 2. DÖNEM YENİ KAYIT REHBERİ

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine YENİ KAYIT denir. AÖL 2015-2016 2. Dönem yeni kayıt işlemleri 18 Ocak – 05 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.  Bu tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyanlar,  AÖL- Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. AÖL – Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt işlemleri tüm HEM- Halk Eğitim Merkezleri ve MEM- Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda istenen belgeleri tamamlayanlar 19 Ocak – 05 Şubat 2016 yeni kayıt tarihleri arasında, bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürolarına başvurarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı sırasıyla uygulayınız.

 aciklise-yeni-kayit-

1. Adım : Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılı 2. yeni kayıt döneminde Yeni Kayıt katılım bedeli ücreti 40 TL.’dir. Bu ücretin;
Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL.’sini ödeyiniz ve dekontunu saklayarak muhafaza ediniz.
Kayıt yenileme işlemini yaptıracağınız Halk Eğitim Merkezi yada Mesleki Eğitim Merkezi okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu kurumların konuyla ilgili görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında 10 TL.’sini ödeyiniz.

2. Adım : Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz.

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve altaki “Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar” başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna giderek kayıt kabul görevlisine teslim ediniz.
Kayıt kabul memuru, teslim ettiğiniz ve getirdiğiniz belgeleri (tasdikname, diploma, denklik belgesi, resminizi vb.) kontrol ederek, nüfus kayıt ve adresiniz gibi bilgileri  AÖL Bilgi sistemine kaydederek,  öğrenci numaranız ve geçici şifreniz  oluşturur. Görevli memurca, sisteme kaydedilen bilgilerin bir kopyası size teslim edilir.
Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci artık “Ön Kayıt” durumundadır. Sonrasında İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra  “Ön Kayıt” durumundaki öğrenci “Aktif ” duruma getirilir. Öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Sistemine, öğrenci numarası ve geçici şifresi ile girip “Aktif” konuma gelip gelmediklerini kontrol etmelidirler. Çünkü ders seçimi yapabilmek için öğrencilik durumu, ilgili dönem için “Aktif” olmalıdır.

3. Adım : Derslerinizi Seçiniz.

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten  sonra,  size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz. Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için  buraya tıklayınız.

 

Açık Öğretim Lisesine Kimler Kayıt Yaptırabilir?

 • a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar,
 • b) Ortaöğretim okullarının ara düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden tasdikname alarak ayrılanlar.
 • c) Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, Anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, Anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
 • d) Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
 • e) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar. 

Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

1) İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;

 • T.C. Kimlik No Beyanı,
 • Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, ad ve soyadı yazılmış şekilde),
 • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı (2012 ve sonrasında bitirenlerden , İlköğretim Okulu, Ortaokul ya da İmam-hatip Ortaokulunu tamamladığını gösteren belgenin aslı istenir),
 • Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
 • Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

2) Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;

 • T.C. Kimlik No Beyanı,
 • Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, ad ve soyadı yazılmış şekilde),
 • Tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı (sınıf, dönem notları ve haftalık ders saatlerini gösteren öğrenim belgesi),
 • Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
 • Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

3) Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;

 • T.C. Kimlik No Beyanı,
 • Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5 x 6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, ad ve soyadı yazılmış şekilde),
 • Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,
 • Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
 • Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

4) Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak; Öğrencilik durumu “Silik” Olanların Başvuruları:
( Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler silik duruma düşerler)

 • Öğrenci numarası ve T.C Kimlik numarası beyanı,
 • Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.

5) Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C işlemi);

 • T.C Kimlik numarası ve Öğrenci numarası beyanı,
 • Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5 x 6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
 • Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı,
 • Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren  banka dekontunun aslı,
 • Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

6) Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış öğrenci veya halen Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin başvuruları:
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler öncelikle, il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten meslek liselerine müracaat edeceklerdir. Bu öğrencilerin işlemleri müracaat edilen meslek liseleri tarafından sistem üzerinden öğrencilik durumu “Aktif” yapıldıktan sonra (Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir.
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış ancak tekrar kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenecek belgeler şunlardır;

 • T.C. Kimlik No Beyanı,
 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

Kimlerden Kayıt Ücreti Alınmaz?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede  şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
c) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,

Yukarıdaki  şartlardan birini taşıyan öğrenciler durumlarını belgelendirmek  şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır

Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına  konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

 

Not: Yeni Kayıt katılım bedelleri her yıl Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce belirlenir. Katılım bedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu  hesabına ayrı ayrı yatırılır.

Yeni Kayıt Katılım Bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerin den yatırılmaktadır.

Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1-GİRİŞ tuşuna basınız.

2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4-EĞİTİMÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YENİ KAYIT ÜCRETİ)

7-ATM tuşları yardımıyla TC KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

8-Yatıracağınız 20 TL’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.

12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.

13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.

14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.

49 yorumlar

 1. Şu an kayıt yaptirma şansım var mı lütfen cevap verin 2. dönem kayıt uzatıldı mı

 2. blank

  Ben 2.dönem kayıt yenilemeyi kaçırdım kayıt yenileme uzatılacakmı bi bilginiz varmı .

 3. blank

  Mrb ben hamburgta oturuyorum bu egitim hizmetinden yararlanmak istiyorum sizin hamburgtaki temsilciniz yada bir yeriniz varmi?varsa adresi yada numarasi bulamadim ben sahsen…tskler

  • blank

   Batı Avrupa programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

   • blank

    iyi günler ben suan 11.sınıf anadolu imam hatib lisesınde okuyorum ve 12.sınıfı açıktan okumak istiyorum bana yol gösterbilirmısınız ve daha önceden 10.sınıfdan bir tane sorumlu dersım var ve bu sene de bir sorumlu dersım olacak eger açık ögretıme gecersem bu sorumlu derslerim düşecekmi en kısa zamanda cevaplamanızı beklıyorum.

 4. blank

  Ben 11. Sınıfı aciktan okumak istiyorum ama suan 10.sinifim ve 1 tane sorumlu oldugum ders var imam hatipte okuyorum aciktan ouyunca sirumlu oldugum ders dusermi

 5. blank

  Merhaba ben orta okul mezunuyum lise için açık öğretime kayıt yaptırmak istiyorum . 98liyim . Hangi tarihte başvurmam gerekiyor ?

 6. blank

  Lise son terkim 2006 da yurt disindaydim yeni geldim ve acik ogretimden son senemi okumak istiyorum ama askerede gidicem ne zaman kayit yaptirabilirim kac yil okurum buyuj ihtimalle bir ay icinde asker olucam yardimci olurmusunuz

 7. blank

  Iyi gunler ben 2010 yilinda acikogretim lisesine baslamistim kredim 278 zorunlu dersim ingilizce gorunuyo ingilizce sinavina qireceqim zaman sinav kagidimda 16 ders vardi ve girmek zorunda kaldım hepsine donemim 6 toplam donem 12 zorunlu ders sayisi 1 ingilizce ve muaf derslerimde var ben inqilizceyi verdikten sonra mezun olabilirmiyim lutfen cevap

 8. blank

  2010 da orta okul mezunuyum açık öğretim kayıt yapmak istiyorum nezamn kayıt yapabilirim

 9. blank

  Ya ben birşey soracagım 3kere sınava giriyorum aldım kredi hep 2 nasıl oluyo iyi geciyo sınavları ama hep 2 kredi alıyorum neden öyle oluyor sınavım cok iyi geciyor anlamıyorum.

 10. blank

  Bu ek sınava 157 den aşagısı katılamıyormu onu ögrenebilirmiyim.birde yeni kayıtlar ne zaman başlıyor onuda söylerseniz sevinirim

 11. blank

  10.sınıfta liseyi bıraktım açıköğretime kayıt yaptıgımda kaçıncı sınıftan başlıyacam ?
  Nasıl başvurabilirim ?

  • blank

   AÖL’de kredili sistem uygulanmaktadır. Konu hakkında sitemizdeki yazılardan ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 12. blank

  Merhaba yeni dönem icin yani 2016/2017 yili icin yeni kayit ne zaman yaptirabiliriim ?

 13. blank

  meslek lisesi son sınıftan derslerim var nasıl kayıt olabilirim

 14. blank

  Ortaokul mezunu oldum. Duz liseyemi yoksa meslek lisesinemi kayıt olmalıyım karar veremedim bana fikir verirmisiniz. Meslek lisesi dahami zor? Teşekkürler

 15. blank

  Ben 2009 da açık ogretime kayıt yaptırdım lise icin ilk sınavlara girdim ve bir daha sınavlara girmedim şuanda yeniden lise okumak istiyorum bunun için ne yapmam lazim yardimci olurmusunuz.

 16. blank

  Ben bu sene açık öğretim liseye kayıt olacağım kaç senede mezun olabilirim ve kredi notunu tutturmak gerekiyormu bununla ilgili bi cevap alabilirsem detaylı sevinirim

 17. blank

  Merhaba ben lise geçtim fakat kaldım 9.sinifta aöl başladığımda 10 siniftanmi baslicam ve mezun olduğumda 2 senelik üniversite mi iyi 4 senelik üniversitemi iyi ve 4 sene boyunca toplam kaç kredi laziim cevaplarsaniz simdiden teşekkürler

  • blank

   3. dönemden başlayacaksınız. Toplamda 192 krediye ulaştığınızda zorunlu derslerinizi bitirmek şartıyla mezun olacaksınız.

 18. blank

  Merhaba. Benim tastaikname kayıp ama Ortaokul diploması var bir sorun olur mu kayıt olurken?

 19. blank

  ben düz liseden mezunum açıköğretim meslek lisesi kayıt yaptırabilir iyi kpss için istiyom

 20. blank

  Merhaba ben 11. Sınıfım şuanda ilk dönem devamsızlıktan kaldim ikinci dönem açık öğretim e gecsem sınıfta kalmış mı gözüküyor olurum

 21. blank

  Merhaba ben sağlık meslek lisesi son sınıfta bıraktım açıktan devam etme hakkım var mı yani sağlık meslek lisesi var mı

 22. blank

  merhaba ben istanbul esenler’den kayıt yenileme yaptircaktim halk eğitim kapanmış acaba nerden yaptirabilirim.

 23. blank

  Ben Anadolu imam hatip lisesi lise 3 te sınıfta kaldım devamsızlıktan acikogretime gecicem kredimin hepsi işler mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir