2013-2014 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri

Açık Öğretim Lisesi 2013-2014 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat – 07 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt Yenileme ücretini ödemek zorundadır. 2013-2014 2. dönem kayıt yenileme dönemi için Kayıt Yenileme katılım ücreti 25 TL.’dir.

Bankadan aldığınız dekontu kayıt kabul görevlisine makbuzu ibraz ederek sisteme işletiniz. Kayıt yenileme tamamlanınca aöl öğrenci girişi sayfasından öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçiniz.

Not: 12-13 Temmuz 2014 tarihlerinde  yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın  yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekizden gün almış (11  Temmuz 1997 ve daha önceki doğumlu) silik, donuk ve ya aktif öğrenciler  3. Dönem kayıt yenileme yaptırmaları halinde katılacaktır.

2013-2014 2. dönem sınavında sorulan sorulardan bir kaç örnek verilmiştir.

1. Hiçbir edebî metinde yaşanan gerçeklik olduğu gibi anlatılmaz; anlatılırsa tarih olur, öğretici metin olur.
Bu cümlede edebî metnin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

A) Kurmaca olduğu
B) Farklı yorumlara açık olduğu
C) Sanatlı bir dille oluştuğu
D) Tarihe kaynaklık edebileceği

2. Ak üzüm parmak gibi Sevdiğim kaymak gibi Beni yardan ayıran Devrilsin kavak gibi Bu dizelerde aşağıdaki söz
sanatlarından hangisi vardır?

A) Mecazımürsel
B) İstiare
C) Teşhis
D) Teşbih

3. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi türlerinden değildir?
A) Destan B) Sagu
C) Koşma D) Sav

4. Yazma sürecinin hazırlık aşamasında kullanılan bu teknikte özgürce ortaya konulan fikir, düşünce ve hayaller yazı
lır. Konuyla doğrudan ilgili olanlar birbirleriyle ilişkilendirilir, farklı ve yaratıcı olanlar seçilir. Bu tekniğin amacı konu hakkındaki kavram, fikir ve çağrışımların herhangi bir süzgeçten geçirilmeden açığa çıkarılmasıdır.
Bu parçada tanıtılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavram ağı oluşturma
B) Araştırma yapma
C) Gözlem
D) Beyin fırtınası

5. Orkideler hem tohumla hem de toprak altındaki yumrularla çoğalabilen bitkilerdir. Kökünde bir tanesi daha küçük olmakla beraber iki adet yumrusu vardır. Bunlardan küçük olan yumru, mevcut bitkinin beslenip çiçeklenmesi ve
meyve bağlaması için gerekli enerjiyi sağlar. Daha iri olan ise bir sonraki sene için üretilen yumrudur.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?
A) Benzetme – örnekleme
B) Tanımlama – karşılaştırma
C)Karşılaştırma–tanık gösterme
D) Örnekleme – sayısal verilerden yararlanma

2013-2014 Öğretim Yılı 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri ve Tarihi için Tıklayınız.

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında çıkmış sınav soruların tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2013-2014 1. dönem kayıt yenileme işlemleri
2013-2014 3. dönem kayıt yenileme işlemleri

8 yorumlar

  1. Merhabalar, acaba 18 yaş altı öğrencilerinin kayıt yenileme işlemini velileri yapabiliyor mu ?

  2. merhabalar 2. dönem kayıt yenilemeler tam olarak ne zaman yapılacak bilgisi olan var mı ?

  3. 18 yaş altı öğrenciler tek başına KAYIT YENİLEME yaptırabilirler mi yoksa velileri ile mi

  4. 21 yaş kayıt yaptırcam ne zanam kayıtlar

  5. ne zaman başlacak 2 dömem kayıt yaptırcam

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by aciklise.net Açık Öğretim Lisesi